Znamená archivace smazání?

Když se rozhodnete, že už kurz nikdy používat nebudete, můžete ho trvale smazat. Před smazáním je kurz potřeba archivovat. Kurz může smazat pouze primární učitel. Sekundární učitelé kurz smazat nemohou.

Co znamená archivovat zprávy?

Pokud si chcete udělat pořádek v doručené poště, ale nechcete e-maily smazat, můžete je archivovat nebo ignorovat. E-maily tak budou přesunuty do složky Všechny zprávy. Pokud zprávu archivujete a někdo na ni odpoví, daná konverzace se znovu objeví v doručené poště.

Znamená archivace smazání?

Co to je archivace?

Archivace je proces střednědobého až dlouhodobého uchování analogových a digitálních dokumentů.

Kde najdu archivované zprávy?

Složka Všechny zprávy obsahuje všechny vaše zprávy. Najdete tu také všechny archivované zprávy. Na počítači otevřete Gmail.

Kde najdu v telefonu archiv?

Další možnost archivace spočívá v tom, že v hlavním přehledu konverzací táhnete vybranou konverzaci doleva nebo doprava. Právě tímto tažením ji archivujete. Archivované konverzace pak zobrazíte a v případě potřeby obnovíte pomocí hlavní nabídky (ikonka tří teček v pravém horním okraji obrazovky) > položka Archivované.

Co se stane kdyz Archivuji chat?

Funkce archivace chatů umožňuje skrýt individuální nebo skupinový chat z hlavního seznamu chatů a mít tak o konverzacích lepší přehled. Upozornění: Archivací chat neodstraníte ani ho nezálohujete na SD kartu. Pokud v archivovaných individuálních nebo skupinových chatech obdržíte novou zprávu, zůstanou archivované.

Co znamená archivovat na WhatsApp?

Funkce archivace chatů umožňuje skrýt individuální nebo skupinový chat ze záložky CHATY a mít tak o konverzacích lepší přehled.

Google Classroom – archivace, obnovení a mazání kurzu

Jak dlouho archivovat exekuce?

Jinak údaje o insolvenci se po 5 letech od právní moci usnesení o splnění oddlužení na žádost dlužníka vymažou z insolvenčního rejstříku. Pokud se jedná o exekuce tak ukončený exekuční spis se archivuje po dobu 5 let v arcivu exekutora.

Jak archivovat dokumenty?

Archivace tištěných dokumentů

  1. Štítky na šanony – na štítek napište i rok, kdy můžete dokumenty bezpečně skartovat, výrazně si usnadníte budoucí vyřazování
  2. Rozdružovače – slouží k třídění dokumentů uvnitř šanonů
  3. Archivační spony a archivační boxy – pokud nechcete archivovat celé šanony, ale pouze papíry.

Jak se dostat do archivu na Gmailu?

Služba Google Gmail ukládá zprávy do archivu pro budoucí prohlížení a je snadné je obnovit do Doručené pošty. Chcete-li zobrazit archivované e-maily, přejděte na štítek Všechny zprávy. Odtud můžete archivované zprávy z Gmailu vracet zpět do Doručené pošty a používat je.

Jak najít Archivovany email na iphone?

Složka Všechny zprávy obsahuje všechny vaše zprávy. Najdete tu také všechny archivované zprávy. Zkontrolujte, že jste si stáhli aplikaci Gmail. Spusťte na iPhonu nebo iPadu aplikaci Gmail .

Jak zobrazit Archiv WhatsApp?

Přejděte do horní části obrazovky CHATY. Klepněte na ikonu Archivováno. Číslo vedle ikony Archivováno značí počet archivovaných individuálních či skupinových chatů, ve kterých máte nepřečtené zprávy.

Co znamená archivovat WhatsApp?

Funkce archivace chatů umožňuje skrýt individuální nebo skupinový chat z hlavního seznamu chatů a mít tak o konverzacích lepší přehled. Upozornění: Archivací chat neodstraníte ani ho nezálohujete na SD kartu. Pokud v archivovaných individuálních nebo skupinových chatech obdržíte novou zprávu, zůstanou archivované.

Jak dostat chat z archivu?

Přejděte do horní části záložky Chaty. Klepněte na Archivované chaty. Na obrazovce Archivované chaty přetáhněte konkrétní chat doleva. Klepněte na Zrušit archivaci.

Jak dostat chat z archivu WhatsApp?

Klikněte na Archivovat chat. Do vyhledávání zadejte jméno kontaktu nebo téma skupiny. Případně klikněte na ikonu Nabídky ( nebo ) nad seznamem chatů > Archivováno. Najeďte kurzorem na individuální či skupinový chat, jehož archivaci si přejete zrušit, a klikněte na ikonu Nabídky > Zrušit archivaci chatu.

Po jaké době zaniká exekuce?

Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy? Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Po jaké době se zastaví exekuce?

Pokud věřitel zálohu nesloží, exekutor sám exekuci zastaví. Když věřitel složí zálohu (nebo je osvobozený od jejího placení), exekuce pokračuje minimálně další 3 roky a v této době ji nelze zastavit. Pak se exekuce dá ještě jednou prodloužit opět o 3 roky. Pak již exekutor exekuci zastaví.

Co se archivuje?

jsou povinny uchovávat všechny doklady, které slouží pro stanovení daně (více níže). by měli archivovat faktury přijaté, faktury vydané, příjmové pokladní doklady, bankovní výpisy, příjemky, výdejky, výplatní listiny.

Jak dlouho se musí archivovat doklady?

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy…) 5 let
účetní knihy 5 let
odpisové plány 5 let
inventurní soupisy 5 let

Jak smazat všechny maily v Gmailu?

Mazání zpráv

  1. Otevřete na telefonu nebo tabletu s Androidem aplikaci Gmail .
  2. Otevřete zprávu. Pokud chcete akci provést přímo z doručené pošty, klepněte na písmeno nebo fotku vedle zprávy.
  3. Klepněte na Smazat .

Jak zrušit archivaci na WhatsApp?

Do vyhledávání zadejte jméno kontaktu nebo téma skupiny. Případně klikněte na ikonu Nabídky ( nebo ) nad seznamem chatů > Archivováno. Najeďte kurzorem na individuální či skupinový chat, jehož archivaci si přejete zrušit, a klikněte na ikonu Nabídky > Zrušit archivaci chatu.

Co znamená archivace chatu na Whatsappu?

Funkce archivace chatů umožňuje skrýt individuální nebo skupinový chat ze záložky CHATY a mít tak o konverzacích lepší přehled.

Jak dlouho může být vedená exekuce?

Jak dlouho může být vedena exekuce, promlčí se někdy? Pohledávka přiznaná rozhodnutím orgánu veřejné moci (většinou soudem) se promlčí za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno, tedy ve lhůtě 10 let ode dne, v němž rozhodnutí nabylo tzv. „vykonatelnosti“.

Jak dlouho může běžet exekuce?

Celková délka bezvýsledné/marné exekuce může být maximálně 12 let. Pokud ani v prodloužené době nedojde k úspěšnému vymožení pohledávky, exekutor exekuci zastaví. V případě, že dojde k částečnému vymožení, které bude pokrývat náklady exekuce, šestiletá lhůta začíná běžet od začátku.

Jak dlouho se musí archivovat?

Tím prvním je zákonná lhůta 5 let. Po tuto dobu je ze zákona nutné archivovat: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví. Pak zde máme období 10 let. Po tuto dobu se archivuje účetní závěrka, výroční zpráva a daňové doklady.

Jak dlouho se musí archivovat dokumenty?

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy…) 5 let
účetní knihy 5 let
odpisové plány 5 let
inventurní soupisy 5 let

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: