Umí iPhone 13 rozdělenou obrazovku?

Obrazovku můžete rozdělit na dvě části s nastavitelnou velikostí a v nich otevřít dvě různé aplikace nebo dvě okna téže aplikace. V rozděleném zobrazení Split View můžete například souběžně otevřít Zprávy a Mapy. Nebo můžete ve Split View otevřít současně dvě okna aplikace Zprávy.

Jak rozdělit obrazovku na iPhone?

Použití nabídky multitaskingu

 1. Otevřete Safari.
 2. V horní části obrazovky klepněte na tlačítko Multitasking .
 3. Klepněte na tlačítko Split View .
 4. Klepněte na ikonu Safari v Docku nebo na ploše.
Umí iPhone 13 rozdělenou obrazovku?

Jak upravit Zamykaci obrazovku iPhone?

Podržte zamknutou obrazovku, dokud se u dolního okraje nezobrazí tlačítko Přizpůsobit. Přejeďte na zamknutou obrazovku, kterou chcete změnit, klepněte na Přizpůsobit a potom na obrázek zamknuté obrazovky.

Jak na iPhone zamknout obrazovku?

Chcete‑li iPhone zase zamknout, stiskněte postranní tlačítko. Když se přibližně po dobu jedné minuty nedotknete displeje, iPhone se zamkne automaticky.

Jak zapnout Dvojitou obrazovku?

Nastavení dvou monitorů na Windows

 1. Vyberte Start a pak otevřete Nastavení .
 2. V části Systém vyberte Zobrazit . …
 3. V rozevíracím seznamu vedle obrázku plochy si můžete vybrat, jak se bude vaše obrazovka promítá na displejích.
 4. Až vyberete nastavení, vyberte Použít.

Jak vypnout Multitasking?

Zapnutí a vypnutí funkcí multitaskingu

Pokud chcete některé funkce multitaskingu zapnout nebo vypnout, přejděte do Nastavení > Plocha a Dock > Multitasking, kde můžete změnit tato nastavení: Povolit více aplikací: Tuto volbu vypněte, pokud nechcete používat Slide Over a Split View.

Jak si rozdělit obrazovku na ipadu?

Otevřete nějakou aplikaci. Přejeďte jedním prstem od spodního okraje nahoru, dokud se neobjeví Dock, a prst uvolněte. Podržte prst na druhé aplikaci v Docku a okamžitě ji vytáhněte ven z Docku. Když aplikaci přetáhnete na levou nebo pravou stranu obrazovky, zobrazí se vedle aktuální aplikace ve Split View.

15 triků pro iPhone, které musíš vyzkoušet.

Jak odemknout zámek obrazovky iPhone?

Stiskněte a podržte tlačítko podle modelu svého iPhonu a současně iPhone připojte k počítači. Tlačítko nepouštějte. Stále tlačítko držte, dokud se na iPhonu neobjeví obrazovka režimu zotavení, pak ho teprve pusťte. Pokud uvidíte obrazovku vyžadující zadání kódu, musíte iPhone vypnout a začít znovu.

Jak změnit zamykací obrazovku?

Nastavení nebo změna zámku obrazovky

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení. Pokud možnost Zabezpečení nevidíte, vyhledejte nápovědu na webu podpory výrobce telefonu.
 3. Chcete-li zvolit typ zámku obrazovky, klepněte na Zámek obrazovky. …
 4. Klepněte na typ zámku obrazovky, který chcete použít.

Jak otevřít zamčený iPhone?

Stiskněte a podržte tlačítko podle modelu svého iPhonu a současně iPhone připojte k počítači. Tlačítko nepouštějte. Stále tlačítko držte, dokud se na iPhonu neobjeví obrazovka režimu zotavení, pak ho teprve pusťte. Pokud se vám zobrazí obrazovka vyžadující zadání kódu, je nezbytné vypnout iPhone a začít jej znovu.

Jak udělat rozdělenou obrazovku?

Pro aktivaci funkce rozdělené obrazovky stačí klepnout na ikonu aplikace v horní části karty s náhledem aplikace – objeví se malá nabídka, z níž si můžete vybrat možnost Rozdělit obrazovku .

Jak si rozdělit obrazovku?

Stisknutím kláves Win + I otevřete Nastavení (Settings), vyberte Systém (System) a klikněte na možnost Multitasking. Zapněte přepínač Přichytávání oken (Snap windows), klikněte na šipku rozbalovací nabídky a vyberte šest možností v části Přichytávání oken (Snap windows), tím zapněte funkci rozdělení obrazovky.

Co je Split View?

Obrazovku můžete rozdělit na dvě části s nastavitelnou velikostí a v nich otevřít dvě různé aplikace nebo dvě okna téže aplikace. V rozděleném zobrazení Split View můžete například souběžně otevřít Zprávy a Mapy.

Jak minimalizovat okno Iphone?

Změna velikosti okna videa: Chcete‑li zvětšit malé okno videa, rozevřete na něm prsty. Chcete‑li ho zase zmenšit, prsty opět sevřete. Zobrazení a skrytí ovládacích prvků: Klepněte na okno videa. Přesunutí okna videa: Přetáhněte ho do jiného rohu displeje.

Jak odemknout iPhone 13 bez hesla?

Pokud si ani při opakovaném pokusu na svůj kód nevzpomenete, přepněte iPhone pomocí počítače do režimu zotavení. Režim zotavení umožní vymazat iPhone, čímž získáte přístup k jeho opětovnému nastavení. Po vymazání iPhonu můžete data a nastavení obnovit ze zálohy.

Jak odblokovat iPhone 13?

Jak odblokovat iPhone 13?

 1. Připojte iPhone k Macu / PC.
 2. Otevřete iTunes a připojte iPhone pomocí synchronizačního kabelu.
 3. Jakmile bude iPhone připojený, vynuceně ho restartujte (návod najdetev našem článku o restartování iPhonu)
 4. Ve výběru zvolte, že chcete iPhone „Obnovit„

Jak nastavit zamčenou obrazovku iPhone?

Přejděte do Nastavení > Face ID a kód (na iPhonech s Face ID) nebo Touch ID a kódový zámek (na iPhonech s tlačítkem plochy) a pak vyberte požadované volby v oddílu Povolit přístup při uzamčení.

Jak zrušit zámek displeje?

Nastavení nebo změna zámku obrazovky

 1. V telefonu otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Zabezpečení. Pokud možnost Zabezpečení nevidíte, vyhledejte nápovědu na webu podpory výrobce telefonu.
 3. Chcete-li zvolit typ zámku obrazovky, klepněte na Zámek obrazovky. …
 4. Klepněte na typ zámku obrazovky, který chcete použít.

Jak odblokovat iPhone přes PC?

Postup odblokování iPhone přes iTunes

 1. Připojte iPhone pomocí kabelu k počítači Mac nebo PC a vyčkejte na propojení.
 2. Po dokončení synchronizace a zálohování, zvolte možnost „Obnovit iPhone“.
 3. Jakmile se zobrazí zpráva, že při obnově iPhone došlo k problému, zvolte možnost „Obnovit ze zálohy iTunes“.

Jak otevřít telefon iPhone bez hesla?

Nejlepší aplikací pro odemykání iPhonu bez přístupového kódu nebo pomocí rozpoznávání obličeje je PassFab iPhone Unlock. Tento program můžete použít k rychlému odemknutí telefonu. Uvědomte si, že nikdo nechce trávit tolik času zkoušením různých výstřelků a hacků k odemčení svých iPhonů.

Jak na mobilu rozdělit obrazovku?

Ve spodní části obrazovky stiskněte čtvercové tlačítko vpravo od domovského tlačítka. Zobrazí se aktuálně otevřené aplikace. Pro aktivaci funkce rozdělené obrazovky stačí klepnout na ikonu aplikace v horní části karty s náhledem aplikace – objeví se malá nabídka, z níž si můžete vybrat možnost Rozdělit obrazovku .

Jak duplikovat obrazovku?

Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdné místo na ploše a pak klikněte na položku Rozlišení obrazovky. (Snímek obrazovky pro tento krok je uveden níže.) 2. Klikněte na rozevírací seznam Více displejů a pak vyberte možnost Rozšířit tyto displeje nebo Duplikovat tyto displeje.

Jak otevřít druhé okno?

Stisknutím kláves Win + I otevřete Nastavení (Settings), vyberte Systém (System) a klikněte na možnost Multitasking. Zapněte přepínač Přichytávání oken (Snap windows), klikněte na šipku rozbalovací nabídky a vyberte šest možností v části Přichytávání oken (Snap windows), tím zapněte funkci rozdělení obrazovky.

Jak aktivovat multitasking?

Pokud rukojeť Panelu na okraji není viditelná, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na Displej > Okraj obrazovky a poté ji aktivujte klepnutím na přepínač Panely na okraji.

Jak oddálit obrazovku na iPhonu?

Úprava zvětšení: Poklepejte na displej třemi prsty (po druhém klepnutí je nezvedejte) a potom táhněte nahoru nebo dolů. Můžete také klepnout třikrát třemi prsty a pak přetáhnout jezdec Úroveň zvětšení. Posunutí okna zvětšení: (v okně) Přetáhněte úchyt u dolního okraje okna zvětšení.

Jak se dostat do iPhonu kdyz nefunguje displej?

Stiskněte a držte boční tlačítko, které slouží pro odemknutí/zapnutí iPhonu. K bočnímu tlačítku stiskněte domovské tlačítko. Držte obě tyto tlačítka po dobu 10 sekund. Poté je pusťte a po chvíli by se mělo objevit logo Apple.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: