Jak změním oprávnění na serveru?

Můžete je změnit v nabídce Nastavení webu v Chromu. Pokud je k dispozici tlačítko Resetovat oprávnění, můžete kliknutím na něj resetovat změněné předvolby. Za účelem ochrany vašich dat Chrome odstraňuje oprávnění webům, které jste v poslední době nepoužívali.

Jak vypnout možnost dědičnosti oprávnění?

Nastavení oprávnění

Zděděné oprávnění není možno smazat (upravit). Pokud chceme zdědění oprávnění změnit, musíme zrušit dědění a provést změny. Pokud nastavujeme oprávnění na složku, tak se standardně dědí na nižší úrovně. Práva můžeme nastavovat pomocí hodnoty povolit (allow) a odepřít (deny).

Jak změním oprávnění na serveru?

Jak nastavit oprávnění?

Změna oprávnění aplikace

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace.
 3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete změnit. Pokud ji nemůžete najít, klepněte na Zobrazit všechny aplikace. …
 4. Klepněte na Oprávnění. …
 5. Nastavení oprávnění změníte tak, že na něj klepnete a vyberete Povolit nebo Nepovolovat.

Jak povolit přístup k souborů?

V Windows 10 přejděte na Start > Nastavení > Ochrana osobních údajů > Systém souborů a ujistěte se, že je možnost Povolit aplikacím přístup k vašemu systému souborů vypnutá.

Jak změnit oprávnění složky?

V podokně složek klikněte pravým tlačítkem na veřejnou složku, u které chcete nastavit oprávnění, a potom klikněte na Vlastnosti. Poznámka: Pokud v podokně složek nevidíte Veřejné složky, stiskněte klávesy Ctrl+6. Na kartě Oprávnění v části Oprávnění vyberte ze seznamu úroveň oprávnění.

Jak zrušit skupiny ve složce?

Chcete-li smazat složku v bočním menu My Folders, vyberte skupinu složek a najeďte kurzorem nad složku, kterou si přejete vymazat. Na pravé straně této složky se objeví ikona, pomocí níž pak můžete položku přesunout do koše (skupiny složek Trash).

Jak povolit přístup k fotoaparátu?

V OS Android: Ve svém telefonu přejdi do Nastavení > Aplikace > Chrome (nebo jiný tebou používaný webový prohlížeč) > Oprávnění > Fotoaparát > Povolit (nebo „Povolit při používání aplikace“)

Jak získat oprávnění správce ve Windows 11

Jak spustit aplikaci na pozadí?

Jděte do Nastavení -> Správce napájení -> Správa aplikace na pozadí Zde vidíte kompletní seznam aplikací a her. Pokud je u aplikace vpravo zelená ikona s fajvkou znamená to, že aplikace má povolení běžet na pozadí.

Jak získat oprávnění správce Windows 11?

Vyberte Start a vyberte Ovládací panely. V okně Ovládací panely vyberte Uživatelské účty a zabezpečení rodiny > Uživatelské účty > Spravovat uživatelské účty. V okně Uživatelské účty vyberte Vlastnosti a kartu Členství ve skupinách. Zajistěte, aby byla vybraná možnost Administrator (nebo Správce).

Jak převzít vlastnictví souborů nebo složky v systému Windows 10?

Převzetí vlastnictví složky

Pravým tlačítkem myši klikněte na složku, jejíž vlastnictví chcete převzít, a poté klikněte na příkazVlastnosti. Klikněte na kartuZabezpečení a poté ve zprávě týkající se zabezpečení (pokud se zobrazí) klikněte na tlačítkoOK. Klikněte na tlačítkoUpřesnit a poté na kartu Vlastník.

Jak sdílet adresář?

Určete, s kým chcete obsah sdílet

 1. Přejděte na Disk Google.
 2. Klikněte na složku, kterou chcete sdílet.
 3. Vyberte možnost Sdílet .
 4. Zadejte e-mailovou adresu nebo skupinu Google, s níž chcete složku sdílet. …
 5. Pokud chcete určit, jakou roli budou mít uživatelé vaší složky, vyberte Čtenář, Komentátor nebo Editor.

Jak odstranit složku?

Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odstranit, a klikněte na Odstranit složku. Kliknutím na Ano přesunete složku a její obsah do složky Odstraněné položky. Když vyprázdníte složku Odstraněné položky, všechen její obsah, včetně všech složek, které jste odstranili, se trvale vymaže.

Jak povolit přístup k fotoaparátu Messenger?

Opravte problémy s Messenger videem na Android

 1. Otevřete Nastavení
 2. Vyberte Aplikace (nebo Aplikace a upozornění)
 3. Vyberte Messenger.
 4. Vyberte oprávnění
 5. Vyberte Fotoaparát.
 6. Vyberte Povolit.

Jak povolit přístup k mikrofonu?

Změna oprávnění kamery a mikrofonu na konkrétním webu

 1. V zařízení Android spusťte aplikaci Chrome .
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Nastavení.
 3. Klepněte na Nastavení webu.
 4. Klepněte na Mikrofon nebo Kamera.
 5. Klepnutím zapněte či vypněte mikrofon nebo kameru.

Co je to data na pozadí?

Abyste mohli používat aplikaci Obchod Play, je třeba v zařízení zapnout data na pozadí. To znamená, že aplikace mohou stahovat data za účelem budoucího využití, i když s nimi zrovna nepracujete. Nastavení se v jednotlivých verzích Androidu liší.

Jak zjistit co běží na pozadí?

Jděte do Nastavení -> Správce napájení -> Správa aplikace na pozadí Zde vidíte kompletní seznam aplikací a her. Pokud je u aplikace vpravo zelená ikona s fajvkou znamená to, že aplikace má povolení běžet na pozadí.

Jak změnit uživatele na PC?

Vyberte Start , vyberte a podržte ikonu názvu účtu (nebo obrázek) (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a pak vyberte Přepnout uživatele. Vyberte tlačítko Start na hlavním panelu.

Jak Spustit počítač jako správce?

Klikněte na tlačítko Start a přejděte do nabídky Všechny programy. Otevřete nabídku Příslušenství, klikněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek a v nabídce vyberte možnost Spustit jako správce.

Co znamená přístup odepřen?

Objeví se obrazovka „Přístup odepřen“ při každém otevření souboru v počítači se systémem Windows? To znamená, že soubor nebudete moci otevřít, pokud nemáte práva správce nebo vlastnictví počítače. Nebo je možná soubor nebo složka chráněná a z nějakého důvodu vám k nim neumožňuje přístup.

Jak nastavit domácí sdílení?

Přejděte do Nastavení > Uživatelé a účty > Domácí sdílení. Vyberte Zapnout Domácí sdílení.

Jak někomu poslat složku?

Jak sdílet složku z odkazu na Disku Google:

 1. Na počítači přejděte na Disk Google.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na složku, kterou chcete sdílet s chatovacím prostorem.
 3. Klikněte na Získat odkaz Kopírovat odkaz Hotovo.
 4. Přejděte do Google Chatu.
 5. Vyberte chatovací prostor, se kterým chcete složku sdílet.

Jak smazat nesmazatelnou složku?

Běžně nesmazatelné soubory můžete vybrat v prostřední utility IObit Unlocker. Odemknout a následně smazat. Také můžete nesmazatelné soubory přesouvat do okna pomocí myši a vykonat s nimi požadovanou operaci. Utilita nabízí možnost Forced Mode.

Jak smazat adresář Windows?

Jak smazat soubor ve Windows Průzkumníkovi

Stačí najet na konkrétní soubor či adresář a pak stisknout klávesu Delete.

Jak povolit fotoaparát v mobilu?

Než začnete:

 1. Zkontrolujte, jestli je zapnutý Přístup pomocí přepínačů.
 2. Zkontrolujte, jestli jsou zapnuty Fotopřepínače.
 3. Přiřaďte následující gesta: …
 4. Přihlaste se na zařízení Android verze M nebo novější.
 5. Vypněte funkci Automatické otáčení.
 6. Zkontrolujte, zda se na ploše zařízení zobrazuje obrazovka Všechny aplikace.

Jak povolit kameru v prohlížeči?

Změna oprávnění kamery a mikrofonu na konkrétním webu

 1. V zařízení Android spusťte aplikaci Chrome .
 2. Vpravo od adresního řádku klepněte na ikonu možností Nastavení.
 3. Klepněte na Nastavení webu.
 4. Klepněte na Mikrofon nebo Kamera.
 5. Klepnutím zapněte či vypněte mikrofon nebo kameru.

Jak povolit kameru na PC?

Kontrola nastavení

 1. Vyberte Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Kamera . Povolit přístup ke kameře na tomto zařízení
 2. Zkontrolujte, jestli je zapnutý Přístup ke kameře. …
 3. Ujistěte se, že je zapnutá možnost Povolit aplikacím přístup ke kameře.
 4. Zvolte, které aplikace mají mít přístup.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: