Jak odstraním klávesnici z telefonu Iphone?

Přidání nebo odstranění klávesnice pro jiný jazyk Přidání klávesnice: Klepněte na Přidat klávesnici a poté vyberte klávesnici ze seznamu. Chcete‑li přidat další klávesnice, opakujte postup. Odstranění klávesnice: Klepněte na Upravit, potom na. u klávesnice, kterou chcete odstranit, pak na Smazat a nakonec na Hotovo.

Jak schovat klavesnici iPhone?

Skrytí klávesnice ve Zprávách

Klasicky tohle uživatelé mohou udělat přejetím kus nahoru v konverzaci, což není ideální postup. Chcete-li v aplikaci Zprávy rychle skrýt klávesnici, tak stačí, abyste po ní rychle přejeli prstem shora dolů. Tímto se klávesnice automaticky skryje.

Jak odstraním klávesnici z telefonu Iphone?

Jak odstranit ikonu z plochy iPhone?

Smazání aplikace z knihovny aplikací

 1. Přejděte do knihovny aplikací a klepnutím do vyhledávací pole otevřete seznam.
 2. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji a pak klepněte na Smazat aplikaci .
 3. Dalším klepnutím na Smazat smazání potvrďte.

Jak odstranit spárované zařízení iPhone?

Odstranění zařízení ze seznamu Zařízení

 1. Proveďte některou z následujících akcí: iPhone, iPad, iPod touch, Mac nebo Apple Watch: Vypněte zařízení. …
 2. V aplikaci Najít klepněte na panel Zařízení v dolní části obrazovky a potom na název zařízení, které je offline.
 3. Klepněte na Odstranit zařízení a potom na Odstranit.

Cached

Jak odstranit aplikaci na iPhone?

Odstranění aplikace z plochy: Podržte prst na aplikaci na ploše, klepněte na Odstranit aplikaci a potom na „Odstranit z plochy“, pokud chcete aplikaci ponechat v knihovně, nebo na „Smazat aplikaci“, chcete‑li ji z iPhonu úplně smazat.
Cached

Jak restartovat klávesnici na iPhone?

Přejděte do Nastavení > Obecné > Resetovat. Klepněte na volbu Obnovit slovník klávesnice.

Jakou klávesnici na iPhone?

Jaké jsou nejlepší alternativní klávesnice pro iOS?

 • Gboard. Gboard je klávesnice pro iOS od Googlu, která nabízí mnoho funkcí a výhod, které ji odlišují od standardní klávesnice iOS. …
 • SwiftKey. …
 • Fleksy. …
 • Bitmoji.

iPhone 14’s/14 Pro Max: How to Hide/Collapse The Keyboard

Jak skrýt ikony iphone?

Skrytí aplikací na iPhonu nebo iPadu

 1. Otevřete aplikaci App Store.
 2. Nahoře na obrazovce klepněte na tlačítko , nebo na svoji fotku nebo iniciály.
 3. Klepněte na Zakoupené. …
 4. Najděte požadovanou aplikaci, přejeďte přes ni prstem doleva a klepněte na Skrýt.
 5. Klepněte na Hotovo.

Jak odstranit aplikace z plochy?

Přizpůsobení plochy

 1. Odstranění oblíbené aplikace: Na panelu oblíbených podržte aplikaci, kterou chcete odstranit. Přetáhněte ji do jiné části obrazovky.
 2. Přidání oblíbené aplikace: Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru. Podržte aplikaci. Přesuňte aplikaci na volné místo mezi oblíbenými.

Jak odebrat zařízení z iCloud?

Uprostřed panelu nástrojů aplikace Najít zařízení klikněte na název aktuálního zařízení. Tím rozbalíte seznam Zařízení a můžete vybrat jiné. Klikněte na Odstranit z účtu.

Jak se dostat do telefonu bez hesla iPhone?

Pokud si ani při opakovaném pokusu na svůj kód nevzpomenete, přepněte iPhone pomocí počítače do režimu zotavení. Režim zotavení umožní vymazat iPhone, čímž získáte přístup k jeho opětovnému nastavení. Po vymazání iPhonu můžete data a nastavení obnovit ze zálohy.

Jak odinstalovat aplikaci v mobilu?

Smazání ostatních aplikací Play

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play .
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu profilu.
 3. Klepněte na Spravovat aplikace a zařízení Spravovat.
 4. Klepněte na název aplikace, kterou chcete smazat.
 5. Klepněte na Odinstalovat.

Jak zapnout psaní na klávesnici?

Otevření klávesnice na obrazovce

Přejděte na Start , vyberte Nastavení > Přístupnost > Klávesnice a zapněte přepínač Klávesnice na obrazovce. Na obrazovce se objeví klávesnice, prostřednictvím které se můžete pohybovat po obrazovce a psát text. Klávesnice zůstane na obrazovce, dokud ji nezavřete.

Jak zmenit klávesnici na iPhone?

Přidání nebo změna klávesnic na iPhonu

 1. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice.
 2. Klepněte na Klávesnice a potom proveďte kteroukoli z následujících akcí: Přidání klávesnice: Klepněte na Přidat klávesnici a poté vyberte klávesnici ze seznamu. Chcete‑li přidat další klávesnice, opakujte postup.

Jak skrýt aplikace v mobilu?

Skrytí viditelné aplikace

 1. Na postranním panelu klikněte na Aplikace.
 2. Klikněte na Všechny aplikace.
 3. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle aplikací, které chcete skrýt.
 4. Klikněte na Viditelnost aplikací.
 5. Vyberte Skrýt. …
 6. Pokud chcete skrýt vybrané aplikace v celé síti AdMob, ještě jednou klikněte na možnost Skrýt.

Jak odstranit aplikaci z iPhone když není na ploše?

 1. Podržte na aplikaci prst, dokud se její ikona nezačne chvět.
 2. Pak ji smažte klepnutím na tlačítko Smazat v levém horním rohu ikony aplikace. Pokud se zobrazí zpráva „Smazáním této aplikace budou též smazány všechny její dokumenty a data“, klepněte na Smazat.

Jak odstranit ikony z mobilu?

Odstranění ikony aplikace:

 1. Na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu smazaného úkolu. Obr.
 2. Přetáhněte ikonu nahoru. Obr.
 3. Přetáhněte ji na ikonu popelnice , po otočení na červenou, uvolněte jej odstranit. Obr.

Jak vrátit ikonu aplikace na plochu Iphone?

Podržte prst na požadované aplikaci a pak klepněte na Přidat na plochu (tato volba je k dispozici jen u aplikací, které na ploše ještě nejsou).

Jak vypnout iCloud na iPhone?

Přejděte do Nastavení > Účty > iCloud. Vyberte Odhlásit se.

Jak vyčistit iPhone před prodejem?

Přejděte do Nastavení > Obecné > Přenést nebo resetovat iPhone > Začít a postupujte podle pokynů na obrazovce. Odhlaste se ze služeb iCloud a iTunes a App Store. Přejděte do Nastavení > [vaše jméno], posuňte zobrazení dolů, klepněte na Odhlásit se, zadejte své heslo k Apple ID a klepněte na Vypnout.

Jak odblokovat iPhone bez kódu?

Pokud si ani při opakovaném pokusu na svůj kód nevzpomenete, přepněte iPhone pomocí počítače do režimu zotavení. Režim zotavení umožní vymazat iPhone, čímž získáte přístup k jeho opětovnému nastavení. Po vymazání iPhonu můžete data a nastavení obnovit ze zálohy.

Jak obnovit zablokovaný iPhone?

Obnova iPhone pomocí iCloudu:

Přihlaste se pomocí Vašeho Apple ID. Vyberte aplikaci Najít iPhone. V seznamu Všechna zařízení vyberte zablokovaný iPhone, který chcete vymazat a klikněte na Smazat iPhone. Nyní můžete iPhone buď obnovit ze zálohy, nebo nastavit jako nový.

Jak odinstalovat placenou aplikaci z Iphone?

Klepněte na své jméno. Klepněte na Předplatná. Klepněte na předplatné. Klepněte na Zrušit předplatné.

Jak nastavit klávesnici?

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete aplikaci, do které lze psát, například Gmail nebo Keep.
 2. Klepněte, kam chcete zadat text.
 3. V levé horní části klávesnice klepněte na Otevřít nabídku funkcí .
 4. Klepněte na ikonu možností Nastavení
 5. Vyberte požadované jazyky.
 6. Vyberte rozložení, které chcete použít.
 7. Klepněte na Hotovo.

Jak vypnout klávesnici na obrazovce?

Windows 11:

 1. Vyberte Start > Nastavení .
 2. V Nastavení vyberte Přizpůsobení > Hlavní panel .
 3. Chcete-li povolit/zakázat klávesnici na obrazovce, zapněte/vypněte přepínač.
 4. Klepnutím na ikonu klávesnice na hlavním panelu zobrazíte klávesnici na obrazovce.

Jakou klávesnici na iphone?

Jaké jsou nejlepší alternativní klávesnice pro iOS?

 • Gboard. Gboard je klávesnice pro iOS od Googlu, která nabízí mnoho funkcí a výhod, které ji odlišují od standardní klávesnice iOS. …
 • SwiftKey. …
 • Fleksy. …
 • Bitmoji.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: