Co způsobuje poškození souborů?

K poškození souborů může dojít z mnoha různých důvodů jako například: Náhlý výpadek proudu. Chybové ukončení počítače při ukládání souboru.

Jak obnovit poškozený soubor?

Oprava poškozeného sešitu

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít.
 2. Klikněte na umístění a složku obsahující poškozený sešit.
 3. V dialogovém okně Otevřít vyberte poškozený sešit.
 4. Klikněte na šipku u tlačítka Otevřít a potom klikněte na příkaz Otevřít a opravit.
 5. Když chcete obnovit co nejvíc dat sešitu, vyberte Opravit.
Co způsobuje poškození souborů?

Jak otevřít poškozený soubor PDF?

Poznámka: Samotný poškozený soubor PDF opravit nemůžete. Pokud však máte k dispozici zdrojový soubor, můžete soubor PDF pomocí produktu společnosti Adobe (například aplikace Acrobat nebo Photoshop Elements) vytvořit znovu.

Jak byste definovali pojem soubor?

Soubor v informatice označuje pojmenovanou sadu dat uloženou na nějakém datovém médiu, se kterou lze pracovat nástroji operačního systému jako s jedním celkem.

Jak vytvořit poškozený soubor?

Vymluvte se na poškozený soubor

Abyste se nemuseli vymlouvat a hledat důvod, proč není vaše práce hotova, použijete File Destructor. Do políčka zadejte název souboru a pod něj jeho velikost v bajtech. Vyberte typ souboru, resp. jeho příponu a klepněte na tlačítko Destruct and save file.

Jak odstranit poškozené soubory?

Běžně nesmazatelné soubory můžete vybrat v prostřední utility IObit Unlocker. Odemknout a následně smazat. Také můžete nesmazatelné soubory přesouvat do okna pomocí myši a vykonat s nimi požadovanou operaci. Utilita nabízí možnost Forced Mode.

Jak opravit poškozené soubory JPG?

JPG-Repair je nástroj pro opravu poškozených JPEG souborů. Dokáže opravit poškozenou hlavičku JPEG souboru a neplatné značky. Pokusí se o odstranění škod způsobených poškozenými sektory. Součástí je také možnost prohlédnutí opraveného souboru a výběr způsobu patchování bitstreamu (smazání bajtů, přidání bajtů).

Jak obnovit smazaný soubor?

Proč mi nejde otevřít PDF?

Pokud se vám soubor ve formátu PDF nepodaří otevřít, je důležité zjistit, jaké programy nebo aplikace budete potřebovat pro jeho otevření. Některé programy lze stáhnout zdarma, jako například Adobe Acrobat Reader. Pokud je soubor poškozen, můžete se snažit opravit jej pomocí opravného softwaru.

Proč mi nejde otevřít stažený soubor?

Pokud se vám soubor nedaří otevřít, může to mít několik důvodů: Nemáte oprávnění k zobrazení souboru. Jste přihlášeni k účtu Google, který nemá k souboru přístup. Nemáte v telefonu nainstalovanou správnou aplikaci.

Proč je důležité zobrazovat přípony souboru?

Její význam je v určení typu a obsahu souboru (viz formát souboru). V systémech DOS a Microsoft Windows je podle přípony určena akce, která je se souborem provedena. V unixových systémech má přípona menší význam a systém obvykle zjišťuje typ souboru podle jeho obsahu (viz nástroj file).

Jaké další typy souboru znáte?

Přípona souboru Typ souboru Program pro otevření – např:
.eps postscriptový soubor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
.pdf univerzální formát (text, grafika), nezávislý na hardware) Acrobat Reader
.avi multimediální soubor (film, zvuk Windows Media Player
.mpeg-2 videosoubor) Windows Media Player, přehrávače DVD

Jak opravit poškozený dokument?

Možná budete moct soubor obnovit příkazem Otevřít a opravit.

 1. Klikněte na > Otevřít > Procházet a pak přejděte do umístění nebo složky, kde je uložený dokument (Word ), sešit (Excel ) nebo prezentace (PowerPoint). …
 2. Klikněte na požadovaný soubor a pak klikněte na šipku u možnosti Otevřít a klikněte na Otevřít a opravit.

Jak opravit soubor DOCX?

Krok 1: Opravte dokument

V aplikaci Word klikněte na pásu na Soubor a poté vyberte Otevřít. V dialogovém okně Otevřít kliknutím zvýrazněte požadovaný dokument aplikace Word. Klikněte na šipku na tlačítku Otevřít a poté klikněte na Otevřít a opravit.

Jak odstranit nesmazatelné soubory?

Běžně nesmazatelné soubory můžete vybrat v prostřední utility IObit Unlocker. Odemknout a následně smazat. Také můžete nesmazatelné soubory přesouvat do okna pomocí myši a vykonat s nimi požadovanou operaci. Utilita nabízí možnost Forced Mode.

Jak odstranit složku jako správce?

Odkazy/soubory na ploše jsou uloženy v nějakém adresáři (myslím že by to mělo být c:/users/<jmeno>/desktop). Tak otevři průzkumníka jako správce, pak si najdi v tom adresáři co chceš smazat a smaž to. Pokud tě to ani tak nepustí, tak nabootuj live linux cd a zkus to smazat z něj.

Jak se dá otevřít soubor PDF?

Spusťte aplikaci Acrobat a proveďte jeden z následujících úkonů:

 1. Otevřete soubor v nabídce Domovská stránka > Poslední.
 2. Zvolte možnost Soubor > Otevřít. V dialogovém okně Otevřít vyberte jeden nebo více názvů souborů a klikněte na Otevřít. Dokumenty PDF mají obvykle příponu . pdf.

Proč mi nejde otevřít soubor?

Pokud se vám soubor nedaří otevřít, může to mít několik důvodů: Vlastník souboru vám neposkytl oprávnění k jeho otevření. Jste přihlášeni k jinému účtu Google. Někdo odstranil vaše oprávnění pro přístup k souboru.

Kde najdu stažené soubory v mobilu?

 1. Na telefonu či tabletu Android otevřete Chrome .
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Stažené soubory. Pokud se adresní řádek nachází v dolní části obrazovky, přejeďte po něm prstem nahoru. Klepněte na Stažené soubory .
 3. Vedle stahovaného souboru klepněte na Pozastavit nebo Zrušit .

Jak nastavit otevírání souborů?

Program (i výchozí), ve kterém se mají soubory určitého typu otevírat, ale můžete změnit. V nabídce Start klikněte na Nastavení. Klikněte na Aplikace > Výchozí aplikace. Klikněte na aplikaci, kterou chcete změnit, a pak vyberte aplikaci v seznamu.

Co nám určuje v názvů souboru typ souborů?

Přípona souboru je pojem, který označuje část názvu souboru, která pomáhá určit, o jaký typ souboru jde. Od samotného "hlavního" názvu souboru je oddělena tečkou. Pokud se soubor jmenuje "moje-seminarka. docx", tak přípona docx napovídá, že se jedná o textový dokument vytvořený v textovém procesoru Microsoft Word.

Co to je přípona souborů?

Přípona souboru (správněji přípona názvu souboru, anglicky file name extension) je v informatice část názvu souboru, která je zpravidla oddělená znakem tečka (.) od vlastního jména souboru. Přípona souboru má zpravidla délku 1 až 4 znaky. Její význam je v určení typu a obsahu souboru (viz formát souboru).

Jak zjistit příponu souboru?

Jestliže tedy chceme znát příponu nějakého souboru, tak musíme na soubor kliknout pravým tlačítkem myši a zobrazit si jeho vlastnosti vybráním položky Vlastnosti. Pokud chcete, aby se nám přípony jednotlivých souborů v Průzkumníku Windows/souborů stále zobrazovaly, tak provedeme jeho přenastavení.

Jaké typy souboru může počítač ukládat?

Počítače ukládají všechny soubory jako binární data, dlouhé řetězce čísel 1 a 0. Soubory však představují různé typy dat – například obrázky, videa, dokumenty, textové soubory a tabulky.

Jak opravit soubor PDF?

Úpravy textu – změnit, nahradit nebo vymazat text

 1. Zvolte Nástroje > Upravit PDF > Upravit . Text a obrázky, které můžete upravovat, jsou označeny pomocí tečkovaných obrysů.
 2. Vyberte text, který chcete upravit. …
 3. Upravte text jedním z následujících úkonů: …
 4. Klikněte mimo výběr, abyste ho odznačili, a začněte znovu.

Jak obnovit soubor Word?

Pokud jste soubor neuložili

 1. Přejděte na Informace o > a > dokumentu > Obnovit neuložené dokumenty.
 2. Vyberte soubor a pak vyberte Otevřít.
 3. Na panelu v horní části souboru soubor uložte výběrem možnosti Uložit jako.

Jak opravit Word?

V části Jak chcete aplikace Office opravit vyberte Online oprava, aby proběhly všechny potřebné opravy, a pak vyberte Opravit. (K dispozici je také možnost Rychlá oprava, která ale jenom rozpozná a nahradí poškozené soubory.) V části pro změnu instalace produktu vyberte Opravit a pak klikněte na Pokračovat.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: