Co je to mod a jak funguje?

Zbytek po dělení nebo také modulo je početní operace související s operací celočíselného dělení. Například 7 / 3 = 2 se zbytkem 1. Také můžeme říci, že 7 modulo 3 = 1, zkráceně 7 mod 3 = 1. Je-li zbytek po dělení a/n nula, říkáme že a je dělitelné n.

Co dělá modulo?

Význam: Modulo je matematická operace, jejímž výsledkem je zbytek po dělení jednoho čísla druhým.

Co je to mod a jak funguje?

Co jsou mod?

Mod je termín používaný pro úpravu videoher, kterou provedl někdo jiný než původní tvůrce hry. Mod někdy může tvořit i naprosto originální hru, pouze postavenou na základě hry původní.
CachedSimilar

Jak v Excelu dělit se zbytkem?

Zde lze použít funkci Mod nebo Quotient. Funkce Mod vypočítá zbytek po dělení jednoho čísla druhým a její tvar je: =MOD(číslo; dělitel), kde číslo je vlastně dělenec, to je číslo, které se dělí a pro nějž se hledá zbytek po dělení.

Co je celočíselné dělení?

Celočíselné dělení se od běžného dělení liší v tom, že například 17 děleno 5 má u normálního dělení výsledek 3,4, ale u celočíselného je výsledek 3 a zbytek 2. Pokud vyjde zbytek 0, řekneme, že dělitel dělí dělenec.

Jak zapsat modulo?

Zbytek po dělení nebo také modulo je početní operace související s operací celočíselného dělení. Například 7 / 3 = 2 se zbytkem 1. Také můžeme říci, že 7 modulo 3 = 1, zkráceně 7 mod 3 = 1. Je-li zbytek po dělení a/n nula, říkáme že a je dělitelné n.

Jak zapsat zbytek?

Když dělíme číslo A číslem B, pak Q je podíl a R je zbytek. Pokud lze číslo zapsat v tomto tvaru, pak A mod B = R.

What is Modding?

Jak použít funkcí Když?

Funkce KDYŽ, jedna z logických funkcí, vrátí jednu hodnotu, pokud se zadaná podmínka vyhodnotí jako Pravda, a jinou hodnotu, pokud se vyhodnotí jako Nepravda. Příklady: =KDYŽ(A2>B2;"Překročil se rozpočet.";"OK") =KDYŽ(A2=B2;B4-A4;"")

Jak násobit čísla v Excelu?

Funkce SOUČIN vynásobí všechna čísla zadaná jako argumenty a vrátí součin. Například pokud buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete pro vynásobení těchto dvou čísel navzájem použít vzorec =SOUČIN(A1, A2). Stejnou operaci můžete také provést pomocí matematického operátoru násobení (*), například = A1 * A2.

Jak zaokrouhlit VC?

round() , ceil() , floor() a trunc()

round() vrací zaokrouhlené číslo tak, jak to známe ze školy (od 0.5 nahoru, jinak dolů). ceil() zaokrouhlí vždy nahoru a floor() vždy dolů. trunc() nezaokrouhluje, pouze odtrhne desetinnou část.

Jak se počítá Modulo?

Zbytek po dělení nebo také modulo je početní operace související s operací celočíselného dělení. Například 7 / 3 = 2 se zbytkem 1. Také můžeme říci, že 7 modulo 3 = 1, zkráceně 7 mod 3 = 1. Je-li zbytek po dělení a/n nula, říkáme že a je dělitelné n.

Jak správně dělit?

Při písemném dělení píšeme číslo, které dělíme (nazývá se dělenec), vedle něj znaménko :, za ně číslo, kterým dělíme (nazývá se dělitel) a nakonec =. Vše tedy vedle sebe. Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, které číslo zatrhneme a dělíme dělitelem a také kam zapisujeme výsledek.

Jak vnořit funkcí Když?

Pokud jste klikli na KDYŽ, zobrazí se v dialogovém okně Argumenty funkce argumenty funkce KDYŽ. Pokud chcete vnořit jinou funkci, můžete ji zadat do pole argumentu. Můžete třeba zadat SUMA(G2:G5)do Value_if_true funkce KDYŽ. Zadejte všechny další argumenty, které jsou potřeba k dokončení vzorce.

Jak na funkcí Svyhledat?

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).

Jak vynásobit 2 sloupce v Excelu?

Násobení sloupce čísel konstantou

  1. Do nového sloupce v tabulce zadejte =A2*$B$2 (ve výše uvedeném příkladu se používá sloupec D). Nezapomeňte do vzorce zahrnout symbol $ před B a před 2 a stiskněte ENTER. …
  2. Přetáhněte vzorec dolů do ostatních buněk ve sloupci. Poznámka: V Excel 2016 pro Windows se buňky vyplní automaticky.

Kde jsou setiny?

Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny. Pomocí desetinných čísel vyjadřujeme čísla, která nejsou „celá“. Například pokud rozdělíme 6 koláčů spravedlivě mezi 4 děti, dostane každé dítě „jedna a půl“ koláče, což zapisujeme jako 1,5.

Co je desetinné číslo?

Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou. Například v zápisu 154,28 je 154 celou částí a 28 desetinnou částí. Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny.

Jak vypadá děleno?

Symbol pro děleno ÷ tak, jak jej známe např. na kalkulačkách, se zapisuje tak, že podržíme kl. pravý ALT a stiskneme tl. Ú.

Jak se pisemne deli?

Při písemném dělení píšeme číslo, které dělíme (nazývá se dělenec), vedle něj znaménko :, za ně číslo, kterým dělíme (nazývá se dělitel) a nakonec =. Vše tedy vedle sebe. Dobře si prohlédni animaci a dávej pozor, které číslo zatrhneme a dělíme dělitelem a také kam zapisujeme výsledek.

Jak použít funkcí Svyhledat?

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká: =SVYHLEDAT(Co chcete vyhledat, kde to chcete vyhledat, číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit, vrátit přibližnou nebo přesnou shodu – označenou jako 1/PRAVDA nebo 0/NEPRAVDA).

Jak použít funkcí Xlookup?

Syntaxe. Funkce XLOOKUP prohledá oblast nebo pole a vrátí položku odpovídající první shodě, kterou najde. Pokud neexistuje žádná shoda, může funkce XLOOKUP vrátit nejbližší (přibližnou) shodu. *Pokud je vynechána, vrátí funkce XLOOKUP prázdné buňky, které najde v lookup_array.

Jak v Excelu násobit?

Například pokud buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete pro vynásobení těchto dvou čísel navzájem použít vzorec =SOUČIN(A1, A2). Stejnou operaci můžete také provést pomocí matematického operátoru násobení (*), například = A1 * A2. Funkce SOUČIN je užitečná, když potřebujete vynásobit mnoho buněk.

Jaké číslo je větší?

Při rozhodování o velikosti desetinných čísel vycházíme z toho, že větší číslo je to, které má vyšší hodnotu na vyšším řádu. Máme rozhodnout, zda je větší číslo: 12,45 nebo číslo 12,54. Obě čísla mají shodnou celou část.

Co to je setina?

Setina je matematický pojem, který v desítkové soustavě představuje číslo 10−2 (0,01). Označuje stý díl celku.

Jak spočítat 3 4?

3/4 = 34 = 0,75

Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny). Desetinná čísla se píší s desetinnou tečkou .

Jak se dělí pod sebe?

Postup při písemném dělení se zbytkem:

  1. Zatrhni tolik číslic, aby vzniklé číslo bylo větší než dělitel. …
  2. Zatržené číslo vyděl a napiš výsledek za rovnítko. …
  3. Dopočítej zbytek k číslu postupným násobením a zbytek zapiš pod zatržené číslo na další řádek 47.
  4. Zatrhni další číslici a přepiš ji na řádek vedle zbytku 474.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: