Která planeta je známá jako ledový obr?

Na planetě Uran prakticky nehřeje Slunce, říká se jí ledový obr. Složením se podobá Neptunu. Je předposlední planetou sluneční soustavy.

Která planeta je nejblíž k Slunci?

Merkur: Merkur je Slunci nejbližší planeta. Je to horká kamenná koule bez vzduchu a atmosféry. Povrch Merkuru je, podobně jako povrch Měsíce, pokryt miskovitými krátery.

Která planeta je známá jako ledový obr?

Která planeta je nejchladnější povrch?

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Jaké jsou všechny planety?

Planetami jsou Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. V poslední době se název planeta vžil i pro exoplanety obíhající kolem jiných hvězd, než je naše Slunce. se v průběhu let měnil. Je to dáno tím, která tělesa do rodiny planet zařadíme.

Která planeta je z plynu?

V naší sluneční soustavě existují čtyři plynní obři: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Uran a Neptun se často vyčleňují do zvláštní podskupiny obřích planet, tzv.

Která planeta je chladná?

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Teplota jeho atmosféry dosahuje jen 53 K (−220 °C); nejnižší teplota změřená v tropopauze byla pouze 49 K. Kvůli výraznému odklonu rotační osy přijímají polární oblasti od Slunce mnohem více energie než rovníkové oblasti.

Jaká je nejbližší planeta k Zemi?

Během svého pohybu kolem Slunce se Venuše přibližuje každých 584 dní nejblíže k Zemi ze všech planet soustavy, a to na vzdálenost menší než 41 milionů km. I když Venuše nemá žádný vlastní měsíc, obíhá spolu s ní kolem Slunce tzv.

Planet Uranus: Probing the Ice Giant

Co je nejteplejší planeta?

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Jaká je nejbližší planeta k zemi?

Během svého pohybu kolem Slunce se Venuše přibližuje každých 584 dní nejblíže k Zemi ze všech planet soustavy, a to na vzdálenost menší než 41 milionů km. I když Venuše nemá žádný vlastní měsíc, obíhá spolu s ní kolem Slunce tzv.

Která je největší planeta?

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou označovány jako plynní obři, či planety jupiterského typu.

Co je to uran planeta?

Uran je sedmá planeta sluneční soustavy. Je to plynný obr, počítáno podle průměru třetí největší. Byl pojmenován po řeckém bohu Úranovi. (užívaný v astronomii).

Jaká planeta má největší teplotu?

Cyklony s dvojitým okem se udržují nad každým pólem Venuše. Její atmosféra je téměř 100× hustější než pozemská a je tvořena z 95 % oxidem uhličitým. Důsledkem skleníkového efektu je doslova pekelná povrchová teplota přinejmenším 462 °C, což je více než na Merkuru. Venuše je zcela suchá a nepřátelská pro život.

Která planeta je nejžhavější?

Planeta KELT-9b je v současnosti nejvíce žhavou planetou, kterou ve vesmíru známe. Tento pekelný svět se nachází v souhvězdí Labutě, ve vzdálenosti asi 650 světelných let. Obíhá kolem velké a žhavé modré hvězdy spektrální třídy B, která se nachází na sklonku své životní dráhy.

Kde se v České republice těží Uran?

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Která planeta se otáčí nejpomaleji?

Rotace. Venuše rotuje kolem své rotační osy ze všech planet sluneční soustavy nejpomaleji, a to v intervalu jednou za 243,16 dne. Má pomalou zpětnou rotaci, což znamená, že rotuje od východu k západu namísto od západu k východu jako většina ostatních planet.

Kde je nejvíce uranu?

Seznam států světa podle těžby uranu

Pořadí Stát Těžba uranu v tunách (2010)
1. Kazachstán 17 803
2. Kanada 9 783
3. Austrálie 5 900
4. Namibie 4 496

Jak vypadá uran?

Uran je v čistém stavu stříbrobílý lesklý kov, který na vzduchu pozvolna nabíhá – pokrývá se vrstvou oxidů. Rozmělněný na prášek je samozápalný. Není příliš tvrdý a lze jej za obyčejné teploty kovat nebo válcovat. Při zahřívání se stává nejprve křehkým, při dalším zvyšování teploty je však plastický.

Kde je uran v ČR?

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde se těží uran v ČR?

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Jak dlouho se letí na uran?

Od Slunce až na kraj světa

Na Jupiter bychom dorazili až dva roky po startu ze Slunce. Za další 2 roky by přišel Saturn a o 4 roky později Uran. A pokud bychom chtěli vidět Neptun, trvalo by to celkem déle než 13 let. K Plutu vzdálenému téměř 6,5 miliardy kilometrů bychom od Slunce letěli 18 let.

Kde je nejvice uranu?

V roce 2021 činila celosvětová těžba uranu asi 48 000 tun za rok, přičemž největší podíl těžby vykazovaly tři země: Kazachstán (45 % podíl světové těžby), Namibie (12 %) a. Kanada (10 %).

Kde se těží Uran v ČR?

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: