Proč se muslimové nemohou dotýkat psů?

Někteří odborníci zejména v Shafi'i a Hanbali právních školách, věří, že psi jsou nečistí. Proto, pokud se osoba dotkne psa nebo je psem olíznuta, tak musí umýt danou část těla nebo oblečení před modlitbou.

Co mají rádi muslimove?

Muslimové věří, že islám je úplnou a univerzální verzí prapůvodní víry, která byla mnohokrát zjevena prostřednictvím dřívějších proroků, jako byli mimo jiné Adam, Abrahám, Mojžíš a Ježíš; tato dřívější zjevení jsou připisována judaismu a křesťanství, které jsou v islámu považovány za duchovní předchůdci této víry.

Proč se muslimové nemohou dotýkat psů?

Jak se chovat k muslimům?

Muslimové jsou přátelští a jejich přivítání je vřelé. Na veřejnosti se ale zdržte polibku mezi mužem a ženou (polibek dvou mužů je na veřejnosti naopak běžný), objímání i poplácání po zádech. Nevhodný je dokonce i oční kontakt s neznámou ženou. Žena by při setkání s místními neměla podávat ruku jako první.

Jak se chovat k Arabum?

Muslimové spolu mluví vždy zpříma z očí do očí, ale neslušné je, když muž kontaktuje cizí ženu a to se nemyslí jen oční kontakt. Dalším velmi neslušným projevem chování je ukázat někomu podrážky svých bot, takže sezení po evropském způsobu nohu přes nohu je nepřípustné.

Co islám zakazuje?

Víra zakazuje působení bolesti živým tvorům, braní si, co mi není dáno, lhaní, užívání alkoholu a sexuální nemorálnost.

Co se nesmi kdyz je Ramadán?

Ramadán začíná od východu do západu slunce a v tuto dobu se nesmí pít (alkohol, ale ani vodu), jíst, mít sex, kouřit. To znamená, že první jídlo může mít po západu slunce a poslední před východem slunce. Mezi tím může mít sex, kouřit, jíst vše kromě vepřového masa a pít vše mimo alkoholu.

Jak vypadá Alláh?

súře (kapitole Koránu) se u popisu Alláha objevují tyto atributy: jedinečný/jediný, věčný/nezávislý, nezplozený/neplodící (potomstvo) a nesrovnatelný s ničím. Alláh má být rovněž i nejvyšším soudcem, který rozdělí lidi na ty, kteří budou odměněni nebem (rájem Jannah) a ty kteří budou potrestáni peklem (Jahannam).

Moje cesta k šátku a Koránu | Katka Richterová | TEDxYouth@Prague

Co dělají ženy v Egyptě?

Velký rozdíl je přitom mezi postavením žen a aktuální situací. Podle egyptských zákonů mají ženy téměř rovnocenná práva s muži, a dokonce v současné vládě několik žen zasedá. Pravidelně také kandidují do parlamentu, a na univerzitách studuje dokonce více dívek než chlapců.

Jak se obléci do mešity?

Do mešity není povolen vstup v krátkých kalhotách ani mužům, ani ženám. Ženy by na sobě měly mít delší šaty s rukávy + šátek na hlavu, páni dlouhé kalhoty a sportovní košili.

Co se nesmi kdyz je ramadán?

Ramadán začíná od východu do západu slunce a v tuto dobu se nesmí pít (alkohol, ale ani vodu), jíst, mít sex, kouřit. To znamená, že první jídlo může mít po západu slunce a poslední před východem slunce. Mezi tím může mít sex, kouřit, jíst vše kromě vepřového masa a pít vše mimo alkoholu.

Co znamená Ramadán Mubarak?

Nejběžněji přijímaná přání v tomto období jsou Ramadan Kareem – v překladu „štědrý ramadán“ – a Ramadan Mubarak neboli „požehnaný ramadán“.

Co nesmí jíst křesťané?

V Zákoně bylo zakázáno jíst vepřové maso a maso nečistých zvířat. Dále Izraelité nesměli jíst maso s krví, maso zvířete udáveného nebo roztrhaného dravci. Nikde v Bibli si však nečteme, že by Bůh zakazoval požívání masa jako takového. Vegetariánství je tedy něčím, co nevzešlo z Bible.

Jak popřát k Ramadánu?

Během svátku by měl každý věřící darovat almužnu, která má vyvážit jejich neúmyslná pochybení během Ramadánu. Pokud byste svým egyptským přátelům nebo rodině chtěli popřát šťastný Ramadán, můžete například říct: „Ramadan Kareem“ nebo „Ramadan Mubarak“ což v překladu znamená „Mějte požehnaný Ramadán“.

Kdy je konec Ramadánu 2023?

Ramadán v roce 2023 – od 23. března do 21. dubna.

Co znamená slovo Alláh akbar?

Takbír (تَكْبِير) je arabský název pro frázi Allāhu Akbar (الله أكبر). Obvykle se překládá jako „Bůh je veliký“ nebo „Bůh je největší“. Jedná se o běžný arabský výraz, používaný jak jako neformální vyjádření, tak jako formální deklarace islámské víry.

Jaký je rozdíl mezi sunnity a šíity?

Sunnité se domnívali, že nový chalífa by měl být zvolen na základě svých kvalit a zbožnosti muslimskou obcí, šíité byli přesvědčeni, že chalífou se má stát někdo z prorokovy rodiny (konkrétně jeho zeť Alí) a ti třetí, cháridžovci, se od stoupenců Alího odštěpili.

Na co si dát pozor při cestě do Egypta?

Co se nesmí v Egyptě

Do Egypta je zakázáno dovážet potraviny, alkohol, drogy, pornografii a zbraně, zejména na drogy opravdu pozor, tresty jsou přísné. Naopak vyvážet z egypta se nesmí surové zlato a památky.

Co se smí a nesmí v Egyptě?

Do Egypta je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Postihy za prodej a přechovávání drog jsou přísné a pohybují se řádově v desítkách let odnětí svobody. Za nedovolené držení drog může být udělen i trest smrti.

Kdo může do mešity?

Islám nařizuje oddělení prostor pro muže a ženy, v ideálním případě je prostor pro ženy až za prostorem pro muže, což znamená, že jsou dále od mihrábu. Větší mešity mají zpravidla zvláštní místnosti pro každé pohlaví. Ženy se nemusí účastnit ani páteční modlitby, ale neklade se jim v účasti překážka.

Co je to iftar?

Před úsvitem se konzumuje jídlo zvané suhúr, po něm muslimové zahajují svůj celodenní půst. Ten končí po západu slunce velkolepou večeří zvanou iftár. Konec půstu je každý den ohlašován voláním z mešity.

Co buddhismus zakazuje?

Základem buddhismu je cyklus zrození, života a smrti. Víra zakazuje působit bolest živým tvorům, lhát a užívat alkohol, nepřípustné je také sexuálně nemorální chování. Buddha se narodil pravděpodobně roku 560 př.

Co nejí muslimové?

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Co se nesmí během ramadánu?

Ramadán začíná od východu do západu slunce a v tuto dobu se nesmí pít (alkohol, ale ani vodu), jíst, mít sex, kouřit. To znamená, že první jídlo může mít po západu slunce a poslední před východem slunce. Mezi tím může mít sex, kouřit, jíst vše kromě vepřového masa a pít vše mimo alkoholu.

Kdo nemusi dodrzovat ramadán?

Kdo se nemusí postit

Od půstu jsou osvobozeny těhotné a kojící ženy, nemocní lidé, lidé cestující na dlouhou vzdálenost. Nepostí se také děti do doby, než dosáhnou puberty. Dále je zakázáno postit se menstruujícím ženám a ženám v šestinedělí.

Jak se modlí muslimové?

K modlitbám (arabsky salah) volá z minaretů muslimy muezzin 5x denně – před východem slunce, v půlce dne, odpoledne, při západu slunce a později večer. Přesná doba modliteb se každý den mění a bývá zveřejňována v denním tisku a televizi, Pochopitelně, ne každý muslim se opravdu modlí 5x denně.

Kde jsou šíité?

Majoritní většinu tvoří šíité v Íránu (kde se k této větvi hlásí asi 89 procent muslimů), Ázerbajdžánu, Bahrajnu a Iráku. Menší komunity žijí také v Libanonu, Indii, Sýrii, Pákistánu, Jemenu a Saúdské Arábii.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: