Proč je Petra ztraceným městem?

PetraPetraPetra (πέτρα petra – „skála“, البتراء‎ Al-Butrā) je skalní město a archeologické naleziště v Jordánsku. Od roku 1985 je zařazena na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Původně bylo nazýváno Rekem. Bibli je označováno jako Selá a Arabové mu dali jméno Mojžíšovo údolí.https://cs.wikipedia.org › wiki › Petra_(město)Petra (město) – Wikipedie byla založena jako hlavní město Nabatejského království kolem 6. století p. n. l. Nabatejci byli zkušení obchodníci a Petra se stala centrem obchodních cest spojujících Arábii, Egypt i Sýrii. Město vzkvétalo do doby, než Římská říše dobyla Nabatejské království ve 2.

Kdo to byli nabatejci?

Nabatejci byli pastevecký lid s hojnými stády velbloudů a ovcí, jenž byl však také svobodomyslný a bojovný. Zpočátku žili z loupežných výprav do sousedních zemí, přepadávali a loupili obchodní karavany a později sami rozvinuli výnosný obchod mezi Arábií a Indií.

Proč je Petra ztraceným městem?

Kdy vznikla Petra?

Město bylo založeno pravděpodobně mezi 3. stoletím př. n. l. a 1. stoletím n. l. V tuto dobu zde žili Nabatejci a Petra se stala hlavním městem jejich království.
CachedSimilar

Kdo postavil Petrů?

Nabatejci velmi obratně využívali všech vědomostí a znalostí které získali při obchodních stycích s jinými kulturami, proto se v jejich stavbách odrážejí prvky helénské, egyptské i asyrské architektury. V roce 106 n. l. nakonec získávají Římané Petru a připojují ji do provincie Arabia s centrem v Bosře (dnešní Sýrie).

Kde se nachází město Petra?

Největším turistickým lákadlem celého Jordánska je bezesporu Petra – skalní město vytesané do pískovce, ležící na jihu této země, v údolí Wádí Músa. Své místo si město Petra našlo mezi sedmi divy světa a právem je i významnou položkou na seznamu památek UNESCO.

Kdo objevil Petrů?

O jednom z archeologických divů Jordánska, skalním městě Petra, víme už 200 let. Vděčíme za to švýcarskému cestovateli Johannu Ludwigu Burckhardtovi, který tam 22. srpna 1812 pronikl převlečený za muslimského obchodníka.

Jak oslovit Petra?

Domácky se jméno Petra užívá jako Péťa, Peťa, Peťka, Petík, Petina, Petinka, také Peťule, Peťulka, Peťunka, Petrunka, Petruška, Petruš, Petřinka, Petřina, Petřička aj. Jméno Petra najdeme také ve slovenštině, v angličtině, němčině švédštině nebo maďarštině.

MĚSTO PETRA, JAK VYPADÁ SEDMÝ DIV SVĚTA?

Co delat v Jordansku?

Co vidět a navštívit v Jordánsku

 • Petra. Největším tahákem Jordánska je bezesporu slavné skalní město Petra. …
 • Wadi Rum. Údajně nejkrásnější poušť světa, domov beduínů a někdejší působiště Lawrence z Arábie. …
 • Jerash. …
 • Mrtvé moře. …
 • Dana. …
 • Wadi Mujib. …
 • Hrady z období křížových výprav. …
 • Betánie za Jordánem.

Jaké moře je v Jordánsku?

V Jordánsku je počasí subtropické suché a je ovlivněno Středozemním mořem. Na západě je klima více středomořské, na východě potom pouštní.

Jak oslovovat když jsou dvě příjmení?

„Když mluvíme v běžném hovoru o někom se dvěma příjmeními, často se užívá jenom to druhé, ale přímé oslovování je trochu citlivější. Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí.

Jak oslovovat 5 pádem?

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak je draho v Jordánsku?

Ceny V Jordánsku jsou ve srovnání s Českou republikou poměrně vysoké a často i přesahují částky, které za adekvátní služby nebo zboží zaplatíte v západní Evropě. Zvláště všechny turistické atrakce a služby jsou hodně drahé. Cenově dostupné jsou pouze potraviny a veřejná doprava.

Na co si dát pozor v Jordánsku?

POZOR: JP je potřeba mít koupený předem a vytisknutý!

 • Jordánsko je bezpečná země …
 • Kaňony jsou v zimě nepřístupné …
 • Jordánsko je dokonale outdoorová země …
 • Madaba není nejlepší místo, kde koupit suvenýry. …
 • Noční Petra se nekoná každý večer. …
 • Před návštěvou Mrtvého moře si neholte nohy.

Jak dlouho se koupat v Mrtvém moři?

Pravidla koupání v Mrtvém moři

koupejte se maximálně 20 minut v kuse, pak se osprchujte sladkou vodou, ale nepoužívejte mýdlo, aby léčivé minerály mohly působit. pokud se vám dostane voda do očí, nepanikařte a hlavně si do nich nesahejte.

Kdy je nejlepší jet do Jordánska?

Nejlepší dobou pro návštěvu je jaro (duben–květen) a podzim (září–listopad), kdy jsou teploty příjemné a srážky minimální.

Jak oslovit ženy s Nepřechýleným příjmením?

Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí. Ještě komplikovanější situace je u jmen nepřechýlených – tedy pokud se paní jmenuje například Anna Vrána.

Jak používat dvě příjmení?

Dvě příjmení musí mít žena v pořadí nové a po něm původní

„Dnes zákony povolují, že si žena může nechat svoje rodné příjmení, nebo příjmení manželovo a povolená je také varianta obou příjmení. V tom případě se jako první v pořadí udává to nové příjmení přijaté při sňatku a na druhém místě je dosavadní příjmení.

Jak oslovit podle příjmení?

Kdybyste chtěla k oslovení připojit titul, nebo oslovit příjmením i jménem, musíte použít 5. pádu: pane doktore/inženýre Nováku; Petře Nováku, apod. Pokud jde o zakončení: vzor pán není striktním předpisem, jak skloňovat, nýbrž vybraným slovem, které má případy shrnovat.

Jak oslovit když má dvě příjmení?

„Když mluvíme v běžném hovoru o někom se dvěma příjmeními, často se užívá jenom to druhé, ale přímé oslovování je trochu citlivější. Jestliže se žena rozhodne užívat obě příjmení, tak jí na tom patrně záleží, a proto bych doporučoval oslovovat zdvojeným příjmením,“ radí.

Co se nesmí vyvážet z Jordánska?

Vývoz místní měny je omezen na 300 JOD. Z Jordánska je zakázáno vyvážet jakékoliv starožitnosti či archeologické nálezy, zlato nezpracované do šperků a nasbírané nebo bez dokladů zakoupené korály a mušle.

Co žije v Mrtvém moři?

Jezero se nazývá „Mrtvé moře“ kvůli své vysoké salinitě, která brání životu vodních organismů, jako jsou ryby a vodní rostliny. Žijí zde však některé druhy extrémofilních bakterií a archeí jako jsou Halobacteria. V období přívalu vody poklesne hladina soli v Mrtvém moři ze svých obvyklých 35 % na 30 % nebo ještě méně.

Kde je Nejslanejsi moře?

Třeba Baltské moře obsahuje jen čtyři gramy soli na litr, nejslanější Rudé moře pak 42 g/l. Nejvyšší podíl soli ze všech větších vodních ploch má moře, které je mořem jen podle názvu – Mrtvé moře – kde je soli 330 gramů na litr.

Jak mít příjmení bez ová?

2 zákona o matrikách si může žena zvolit příjmení v mužském tvaru bez přechýlení pouze, pokud je:

 1. cizinka,
 2. občanka ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,
 3. občanka ČR, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo.
 4. občanka ČR, která je jiné než české národnosti.

Proč Přechylujeme?

Přechylování umožňuje jejich skloňování v souladu s pravidlem shody podmětu a přísudku a tím vyjádření vztahů ve větě (například, co je ve větě podmětem a co předmětem). Naopak jen zřídka se přechyluje z ženského tvaru příjmení na mužský, např.

Proč má dítě příjmení po otci?

Dítě má příjmení učení při uzavření manželství. Narodí-li se dítě do manželství, pak příjmením dítěte je společné příjmení manželů. Pokud si každý z manželů ponechal vlastní příjmení, prohlásí při vstupu do manželství, jaké příjmení bude příjmením společných dětí.

Jak zmenit příjmení bez ová?

Pokud matriční úřad v ČR žádosti vyhoví, je výsledkem řízení nový rodný/oddací list s uvedením, že žena používá od data vyhovění žádosti příjmení v mužském tvaru. Na základě tohoto oddacího listu pak může žadatelka podat na našem úřadu žádost o nový cestovní na příjmení bez koncovky –ová.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: