Kdo byl posledním spartským králem?

Agis II.spartský králNarození5. století př. n. l. SpartaÚmrtí398 př. n. l. SpartaPředchůdceArchidamos II.

Jak zemřel Leonidas?

Madrid – Jeden z nejznámějších kolumbijských narkobaronů Leonidas Vargas je po smrti. Nezemřel ale v přestřelce s policií, nestal se ani obětí války drogových gangů.

Kdo byl posledním spartským králem?

Kolik bylo ve Spartě králů?

Sparta byla významnou řeckou polis na Peloponéském poloostrově. Obci vládli současně dva králové, jeden z rodu Ágidovců a druhý z rodu Eurypóntovců.
CachedSimilar

Jak skončila Sparta?

V roce 371 př. n. l. ale thébský vojevůdce Epameinóndás zvítězil nad dosud nepřemožitelnými Sparťany v bitvě u Leukter. Tato první přesvědčivá porážka Sparty v otevřeném poli vedla nejen ke ztrátě Messénie a zániku peloponéského spolku, nýbrž znamenala také počátek úpadku tohoto vojenského státu.

Jaký kmen založil Spartu?

Sparta – stát vojáků

Sparta byla polis na Peloponéském poloostrově s centrem v oblasti Lakónie na jihovýchodě. Sparťané byli potomky Dórů, kteří podrobili místní obyvatelstvo.

Kdo vyhrál v peloponéské válce?

Peloponéská válka probíhala v letech 431 př. n. l. až 404 př. n. l. mezi athénským námořním spolkem, vedeným Athénami, a peloponéským spolkem, jehož vedoucím státem byla Sparta. Válka byla přerušena několika příměřími a skončila vítězstvím Sparty.

Kdo zradil Leonida?

Vydal se za Xerxem, a prozradil mu, jak se dostat ke sparťanům a zničit je. Za to chtěl na oplátku ženy a zbroj s bohatstvím. Léonidas ještě zjistil, že je zradil právě Ephialtes, ale nezabil ho, pouze ho urazil.

300: Bitva u Thermopyl – klip (5/23) – Vedeš proti Xerxovi jen tuto hrstku mužů

Kdo porazil Persii?

n. l. byla jednou z klíčových bitev řecko-perských válek. Řecké vojsko v ní zasadilo zničující porážku perské armádě, kterou vedl příbuzný krále králů Xerxa I., Mardonius. Znamenalo to konec snahy Peršanů podmanit si evropské řecké městské státy. Po bitvě u Salamíny, kde řecké loďstvo porazilo perské, musel Xerxés I.

Kdo stál v čele Athén?

Politické zřízení v Athénách prošlo složitým vývojem. Původně vládla aristokracie (v čele stál král, vládli archonti (úředníci) a areopag (rada starších)). Ti sídlili na Akropoli (viz foto).

Kdo stál v čele Sparty?

V čele Sparty stáli dva archagéti – takoví králové vybíraní ze dvou šlechtických rodů. Krále i všechny ostatní Sparťany kontrolovalo pět eforů, kteří byli voleni na jeden rok. Rada gerúsia soudila nejhorší zločiny, navrhovala zákony a skládala se z těch dvou králů plus dvaceti osmi starců (gerontů).

Kdo chodil v Athénách do školy?

Vzdělávání Škola byla jen pro svobodné chlapce. Hlavní předměty vyučování byly čtení, psaní a hudba.

Jaký je rozdíl mezi Spartou a Athénami?

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci. Svoboda měla pro ně velký význam. .

Kdo zradil spartany?

Ephialtes byl Sparťan, který měl jisté postižení. To byl důvod, proč s ním matka ze Sparty utekla, poněvadž by ho jinak podle spartské tradice zavraždili ještě jako nemluvně.

Kdo zvítězil v bitvě u Salamíny?

Bitva u Salamíny byla rozhodující bitva řecko-perských válek, ve které v roce 480 př. n. l. 22., 23., 24., 27. nebo 28. září (nejisté) zvítězilo řecké loďstvo nad perským.

Jak dopadly Recko Perske valky?

Bitva skončila po západu slunce naprostým řeckým vítězstvím. Řekové přišli v tomto zápase o 40 triér, naproti tomu perské ztráty činily 200 lodí a kolem 50 000 mužů. I přes porážku na moři perské vojsko dosud okupovalo Attiku a jejich loďstvo nadále převyšovalo řecké svým počtem.

Jak si říkali Řekové?

Řekové mají původ v starověkých řeckých kmenech Achájů, Dórů a Iónů, kteří se usadili v Řecku a Malé Asii. Ve starověku se Řekové tak také nazývali Achájové nebo Danaové, jak je doloženo již u Homéra.

Jaký je rozdíl mezi Athénami a Spartou?

Zatímco síla a moc Sparty stála výlučně na její moci, vojenská síla a moc Atén vznikala na bázi kulturní a obchodní. Atény nebyly nikdy tak dobrými válečníky jako byli Sparťané. Zato byli velice dobří zemědělci, řemeslníci a především obchodníci. Svoboda měla pro ně velký význam. .

Co to jsou Archonti?

Ve starověkém Řecku. V raném období starověkého Řecka byli čelní úředníci různých městských států nazýváni archonty. Slovo bylo používáno během celé řecké minulosti a v obecnějším významu pro označení osob v čele různých spolků apod. nebo i úředníků římské správy.

Proč byli ve Spartě dva králové?

V čele Sparty stáli dva archagéti – takoví králové vybíraní ze dvou šlechtických rodů. Krále i všechny ostatní Sparťany kontrolovalo pět eforů, kteří byli voleni na jeden rok. Rada gerúsia soudila nejhorší zločiny, navrhovala zákony a skládala se z těch dvou králů plus dvaceti osmi starců (gerontů).

Kdo padl v bitve u Thermopyl?

Legendární bitva u Thermopyl byla bitvou mezi řeckými vojáky v čele se Sparťany proti milionové perské armádě krále Xerxa I. Bitva proběhla v srpnu nebo září 480 př. n. l. a Řekové v ní podlehli perské přesile.

Jaké moře je v Řecku?

Mezi Řeckem a Tureckem leží Egejské moře, ze západu Řecko omývá Jónské moře a z jihu Libyjské moře.

Kdo vládl ve Spartě?

V čele Sparty byli dva králové, pět eforů (to jsou úředníci, kteří byli voleni na jeden rok), pak zde byla rada starších (které se říkalo gerúsia) a lidové shromáždění (to se jmenovalo apellá) a lidové shromáždění volilo radu a efory. Ve Spartě byla vláda nastavena tak, že vládli nejbohatší (oligarchické zřízení).

Co měl na starosti první Archont?

Archonti: sbor 9 nejvyšších úředníků vedl veškerou správu Athén, původně měl i nejvyšší výkonnou moc, od klasické doby jim zůstala pouze moc soudní a náboženská.

Jak skončila bitva u Thermopyl?

Bitva u Thermopyl byla ozbrojeným střetnutím mezi spojenými jednotkami části řeckých městských států a vojsky perského krále králů Xerxa I. Proběhla v srpnu nebo září 480 př. n. l. a Řekové v ní podlehli perské přesile.

Jak se mluví v Řecku?

Řečtina (řecky ελληνική (γλώσσα) – ellinikí (glóssa), tj. řecký (jazyk), nebo ελληνικά – elliniká, tj. řečtina) je indoevropský jazyk používaný autochtonním obyvatelstvem především v Řecku, na Kypru a v částech Turecka, a dále v některých emigračních zemích, jako je Austrálie, Spojené státy, Kanada aj. Novořečtina čili …

Co pěstují v Řecku?

Velmi významnou roli hrají v řeckém hospodářství olivovníky, fíkovníky, vinice, mandlovníky, ovocné stromy. Pěstují se zde v hojné míře i melouny, brambory, obilí a další zemědělské produkty. Dobře se zde daří i palmě datlové, která sem byla přivezena z africké oblasti k dekorativním účelům.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: