Je dobré kupovat použité věci?

Nákupem z druhé ruky ušetříte desítky procent z původní ceny a často získáte kvalitní věci, které byste si jinak nemohli dopřát,“ říká Kristýna Hladíková. Lidé velmi často obchodují s použitým oblečením.

Jaká je záruka na použité zboží?

Záruka na použité zboží dle nového občanského zákoníku

Na POUŽITÉ zboží se záruka dle zákona nevztahuje, avšak platí Práva z odpovědnosti za vady věci (skrytá závada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje.

Je dobré kupovat použité věci?

Co je použité zboží?

Použité zboží označuje stav zboží, ve kterém je. Jde hlavně o nošené a nebo používané zboží.

Jak prodat zboží bez zaruky?

Občasný domácí výprodej není podnikáním, a tak k němu není potřeba žádného zvláštního oprávnění. Pravidla určuje občanský zákoník a ten není na prodej mezi dvěma občany-nepodnikateli tak přísný. Neuplatňují se pravidla ochraňující spotřebitele, ani se nepoužijí ustanovení o prodeji zboží v obchodě.
CachedSimilar

Jak prodat použité zboží?

Nejpropracovanější systém nákupu prodeje zboží mezi dvěma soukromníky nabízejí elektronické aukční síně, například mezinárodní gigant eBay nebo české Aukro. Najdete v nich pestrou nabídku zboží a v případě aukcí si v podstatě sami stanovujete konečnou cenu.

Co lze reklamovat?

Reklamovat můžete službu, která byla předmětem smlouvy o dílo, tedy jakoukoli opravu, úpravu a údržbu věci, za předpokladu, že byla podnikatelem provedena vadně. Dílo má vady, když neodpovídá tomu, co bylo ujednáno ve smlouvě.

Jak vratit pouzite zboží?

U použitého není možné při reklamaci žádat výměnu zboží za jiné, jako tomu je při nákupech toho nového. Ze zákona máte právo na opravu, která nesníží hodnotu zboží, odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz, nebo slevu z ceny. O co z těchto možností stojíte, byste měli prodávajícímu říct hned při nákupu.

4 zaručné tipy jak prodat cokoliv komukoliv

Kde prodat použité zboží?

Vhodné kanály, jak prodat přebytečné věci jsou Facebook Marketplace, Sbazar.cz nebo Bazos.cz. Musíte být ovšem připraveni na pár hovorů a případně dohadování o ceně. Tyto kanály fungují nejlépe a také zde máte největší šanci na úspěch.

Kdo je obchodník s použitým zbožím?

Obchodníkem se rozumí plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která pořizuje nebo dováží použité zboží za účelem dalšího prodeje a která jedná na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, a náleží ji odměna.

Co je záruka za jakost?

Ust. § 2113: „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Jak dlouho trvá odpovědnost za vady?

Jak již vyplývá z názvu, zákonná odpovědnost za vady je daná zákonem. Uplatnit právo z vadného plnění na základě odpovědnosti za vady lze obecně do šesti měsíců od koupě. U spotřebního zboží je pak reklamační lhůta prodloužena na 24 měsíců. Občanský zákoník tedy přímo zvýhodňuje spotřebitele.

Kde nejlépe prodat věci?

Vhodné kanály, jak prodat přebytečné věci jsou Facebook Marketplace, Sbazar.cz nebo Bazos.cz. Musíte být ovšem připraveni na pár hovorů a případně dohadování o ceně. Tyto kanály fungují nejlépe a také zde máte největší šanci na úspěch.

Jak dlouho je záruka na boty?

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (tedy i obuvi) v době 24 měsíců od převzetí. Odpovědnost za vady se dle občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení věci dle § 2167 písm. b) a na mechanické poškození výrobku spotřebitelem dle § 2170.

Jak dlouho mám zaruku?

Zákonná záruka

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (§ 620 odst. 1).

Kdy můžu vrátit zboží bez udání důvodu?

Dle § 1829 OZ má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud jde o kupní smlouvu, lhůta začíná běžet až ode dne převzetí zboží.

Kdy mám nárok na výměnu zboží?

Záruční doba na výrobek je dva roky, pokud se v této době vyskytne závada, jste oprávněni výrobek reklamovat. Pokud se vada projeví během prvních šesti měsíců od převzetí věci, máte na výběr ze dvou možností, buď můžete požadovat bezplatné odstranění vady, nebo chtít výměnu za nové zboží.

Jak nejlépe prodat oblečení?

8 tipů, kde prodat oblečení

 1. Internetové bazary jako nejsnazší cesta.
 2. Vyzkoušejte sociální sítě
 3. Zaneste své oblečení do second handů
 4. Off-line události nevymřely.
 5. Swap party.
 6. Online aukce.
 7. Komisionářství
 8. Charitativní organizace.

Kdo může použít zvláštní režim DPH?

Zákon o DPH je shrnuje v § 89. Zvláštní režim je povinný použít každý, kdo poskytuje vlastním jménem tzv. cestovní službu tak, jak ji definuje zákon o DPH.

Co patří do řádku 26 DPH?

Ř. 26 – obsahuje všechna plnění osvobozená od daně na výstupu, která nejsou zahrnuta do předchozích řádků (například služby v režimu B2B, pokud příjemcem jsou zahraniční osoby nebo osoby povinné k dani, avšak neregistrované k dani v jiném členském státě).

Jak dlouho je zboží v zaruce?

Právní záruka na zboží platí v EU dva roky. I zde však existují určité podmínky. Právní záruka se vztahuje na jakékoli závady, které už pravděpodobně existovaly v době prodeje a které se projevily do dvou let.

Jaká je záruka na opravu?

pro spotřebitele, má objednatel možnost uplatnit u zhotovitele vady opravy po dobu 24 měsíců ode dne převzetí opravené věci, tuto lhůtu však strany mohou dohodou zkrátit až na 12 měsíců.

Co se dá rychle prodat?

Držák na toaletní papír, miska pro psa, rtuťový teploměr, řezné kotouče… Letmý pohled na jeden z největších českých internetových bazarů – Sbazar – napovídá, že prodat se dá opravdu téměř cokoliv. Stačí vědět, co chcete prodat, kde hledat kupce a jak to nabídnout.

Co se nejvíc prodává na internetu?

Nejčastější sortiment e-shopů

 • Oblečení a doplňky 19 %
 • Dům a zahrada 13 %
 • Potraviny 8 %
 • Dětské zboží 6 %
 • Elektronika 5 %
 • Ostatní 47 %

Kdy má zákazník nárok na vrácení peněz?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

Jak dlouho trvá záruka na opravu?

Podle zákona je na opravy záruka 3 měsíce, pokud předpis nestanoví jinou délku, kdy např. u automobilů platí vyhláška, která stanoví 6měsíční dobu.

Kdy má zákazník právo na vrácení peněz?

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí mu prodejce vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání zboží (typicky poštovné), které od něho na základě smlouvy obdržel. Nejzazší lhůta je 14 dnů po odstoupení. Zákon dokonce určuje způsob vracení.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: