Jak změním barvu iPhonu na ŠEDOU?

Přejděte do Nastavení > Zobrazení a jas > Night Shift. Zapněte volbu „Zapnout podle rozvrhu“. Chcete‑li upravit vyvážení barev v režimu Night Shift, přetáhnete jezdec Teplota barev směrem k teplejšímu nebo studenějšímu konci spektra. Klepněte na Od a vyberte volbu „Od soumraku do úsvitu“ nebo „Vlastní rozvrh“.

Jak změnit barvu hodin na iPhone?

Změna stylu hodin na zamknuté obrazovce

Přejeďte na zamknutou obrazovku, kterou chcete změnit, klepněte na Přizpůsobit a potom na obrázek zamknuté obrazovky. Klepněte na čas a pak vyberte písmo a barvu.

Jak změním barvu iPhonu na ŠEDOU?

Jak změnit barvu aplikace?

Zapnutí převrácení barev

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení .
 2. Vyberte položku Přístupnost.
 3. V sekci Barva a pohyb vyberte Převrácení barev.
 4. Zapněte možnost Použít převrácení barev.

Similar

Jak změnit barvu ikon na ploše iPhone?

V aplikaci Zkratky na iOS nebo iPadOS zařízení klepněte na u zkratky, kterou chcete upravit. Klepněte na volbu Ikona u názvu zkratky a pak proveďte kterékoli z následujících změn: Změna barvy zkratky: Klepněte na barvu v tabulce. Změna glyfu (ikony) zkratky: Klepněte na ikonu.

Jak zmenšit obrazovku na iPhone?

Úprava zvětšení: Poklepejte na displej třemi prsty (po druhém klepnutí je nezvedejte) a potom táhněte nahoru nebo dolů. Můžete také klepnout třikrát třemi prsty a pak přetáhnout jezdec Úroveň zvětšení. Posunutí okna zvětšení: (v okně) Přetáhněte úchyt u dolního okraje okna zvětšení.

Jak změnit font IOS 16?

Stačí na zamykací obrazovce dlouze podržet prst, klepnout na „Přizpůsobit“, vybrat „Uzamčená obrazovka“ a po klepnutí na hodiny si můžete vybrat písmo i barvy dle libosti.

Jak nastavit hodiny na plochu iPhone?

Přidání widgetu na plochu

 1. Přejděte na stránku plochy, kam chcete widget přidat, a potom podržte prst na pozadí plochy, dokud se aplikace nezačnou třást.
 2. Klepnutím na. …
 3. Pomocí posouvání nebo vyhledávání najděte požadovaný widget, klepněte na něj a pak přejížděním doleva nebo doprava nastavte velikost.

Jak nastavit iPhone, aby ukazoval správné barvy? (Alisczech vol. 67)

Jak opravit na telefonu inverzi barev?

Otevřete Nastavení a poté vyhledejte a přejděte do Korekce barev. Pokud je funkce zapnuta, vypněte ji a ověřte, zda se problém vyřešil. Otevřete Nastavení a poté vyhledejte a přejděte do Simulovat barevný prostor. Pokud je funkce zapnuta, vypněte ji a ověřte, zda se problém vyřešil.

Jak vrátit ikonu aplikace na plochu iPhone?

Podržte prst na požadované aplikaci a pak klepněte na Přidat na plochu (tato volba je k dispozici jen u aplikací, které na ploše ještě nejsou).

Jak si změnit ikony?

Změna obrázků ikon

Pokud chcete změnit obrázek ikony: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu a klikněte na vlastnosti. Klikněte na kartu zkratka (Pokud je dostupná) a potom klikněte na změnit ikonu. V seznamu klikněte na ikonu, kterou chcete použít, klikněte na OKa potom klikněte na OK.

Jak na iPhone posunout obrazovku dolů?

Přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > Dotyk a zapněte volbu Dosah. Když potřebujete horní polovinu obrazovky posunout níž, proveďte některou z následujících akcí: Na iPhonech s Face ID: Přejeďte k dolnímu okraji obrazovky. Na iPhonech s tlačítkem plochy: Lehce dvakrát stiskněte tlačítko plochy.

Jak zmenšit obrazovku na telefonu?

. Podržení tlačítek hlasitosti: Podržte obě tlačítka hlasitosti. Třikrát klepněte na obrazovku: Třikrát rychle klepněte na obrazovku a podržte gesto. Tato zkratka může zařízení zpomalit.

Jak na iPhone zamknout obrazovku?

Chcete‑li iPhone zase zamknout, stiskněte postranní tlačítko. Když se přibližně po dobu jedné minuty nedotknete displeje, iPhone se zamkne automaticky.

Jak změnit styl písma na iPhonu?

Jak změnit styl písma ve vašem iPhone pro videa

Otevři Nastavení aplikace v iPhone, vyberte Přístupnost, přejděte dolů a vyhledejte Titulky a titulky, klepněte na tlačítko Styl změnit styl na Průhledné Pozadí, Velký Text, Klasikanebo Obrysový text.

Jak zmenit barvu widgetu?

Přizpůsobení widgetu Vyhledávání

 1. Přidejte si widget Vyhledávání na domovskou stránku. …
 2. Na telefonu nebo tabletu Android otevřete aplikaci Google .
 3. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciálu Nastavení Widget Vyhledávání …
 4. Dole klepněte na ikony, kterými přizpůsobíte barvu, tvar, průhlednost a logo Google.

Jak přesunout ikony na ploše Iphone?

Uspořádání aplikací

 1. Podržte prst na kterékoli aplikaci na obrazovce a pak klepněte na Upravit plochu .
 2. Přetáhněte aplikaci jinam, například do Docku ve spodní části obrazovky.
 3. Na iPhonu X a novějším uložte změny klepnutím na Hotovo. Na iPhonu 8 nebo starším stiskněte tlačítko plochy.

Jak vypnout inverzi na iphone?

Nastavení / Obecné / Zpřístupnění / Zkratka zpřístupnění: Zde zaškrtněte položku Chytrá Inverze barev. Od této chvíle pokaždé když třikrát rychle za sebou stisknete tlačítko Home, zapnete či vypnete Chytrou inverzi.

Jak změnit pozadí na telefonu?

Změna tapety

 1. Na ploše telefonu podržte prázdné místo.
 2. Klepněte na Tapeta a styl. Pokud možnost Tapety a styl nevidíte, klepněte na Tapety.
 3. Klepněte na Změnit tapetu. …
 4. Dole klepněte na Nastavit tapetu nebo Hotovo .
 5. Vyberte, na kterých obrazovkách se tapeta bude zobrazovat (pokud je tato možnost k dispozici).

Jak vratit Odstranenou aplikaci na plochu?

Přidání na plochy

 1. Přejeďte prstem ze spodní části obrazovky nahoru. Další informace o otevírání aplikací
 2. Dotkněte se aplikace a přetáhněte ji. Zobrazí se obrázky jednotlivých ploch.
 3. Přetáhněte aplikaci na požadované místo. Zdvihněte prst.

Jak si zorganizovat plochu na iPhonu?

Uspořádání aplikací: Dotkněte se kterékoli aplikace na ploše a držte na ní prst, dokud se nezačne třást, a poté ji přetáhněte. Přetažením k okraji obrazovky můžete aplikaci přesunout na jinou plochu nebo dolů do Docku. Stisknutím tlačítka plochy uspořádání uložte.

Jak si změnit motiv iPhone?

Nejprve budeme muset navštívit webovou stránku iskin.tooliphone.net v prohlížeči Safari na iOS zařízení. Poté co se stránka načte sjedeme dolů a zvolíme možnost Browse all themes a následně vybereme motiv, který se nám bude líbit (my jsme konkrétně zvolili motiv KAYS).

Jak změnit obrázek složky?

Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce, který jste vytvořili, klikněte na Vlastnosti a potom klikněte na Změnit ikonu. Klikněte na obrázek ikony, kterou chcete použít, klikněte na OK a potom klikněte na OK.

Jak probudit iPhone?

Probuzení iPhonu

 1. Stiskněte postranní tlačítko.
 2. Zvedněte iPhone. Poznámka: Funkci Probudit zvednutím můžete vypnout v Nastavení > Zobrazení a jas.
 3. Klepněte na displej (na podporovaném modelu iPhonu).

Jak zmenšit velikost obrazovky?

Velikost obrazu na monitoru, třeba pokud jej máte moc roztažený, lze upravit jednoduše pomocí klávesových zkratek.

 1. Držením CTRL a stiskem + (plus) zvětší velikost obrazu.
 2. CTRL a – (minus) zmenší roztažený obraz na monitoru.
 3. CTRL a 0 (nula) jej vrátí na výchozí hodnoty.

Jak zmenšit obrazovku na iphone 13?

Zapnutí nebo vypnutí zvětšení: Vyberte Nastavení > Obecné > Zpřístupnění > Zvětšení. Nebo použijte zkratku zpřístupnění. Viz Zkratka zpřístupnění. Zvětšení nebo zmenšení: Poklepejte na obrazovku třemi prsty.

Jak minimalizovat okno Iphone?

Změna velikosti okna videa: Chcete‑li zvětšit malé okno videa, rozevřete na něm prsty. Chcete‑li ho zase zmenšit, prsty opět sevřete. Zobrazení a skrytí ovládacích prvků: Klepněte na okno videa. Přesunutí okna videa: Přetáhněte ho do jiného rohu displeje.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: