Jak se jmenoval Mohamedův kůň?

Burák (arabsky البُراق‎ al-Burāq, doslova "blesk") je v islámské mytologii nebeský okřídlený oř, který vozil proroky. Nejznámější je příběh o proroku Mohamedovi, kde Burák přenesl Mohameda z Mekky do Jeruzaléma a zpět během Noční cesty, zvané také Isrá a Mi'rádž, která je popsána v Koránu v súře Al-Isrá´.

Co je to Mohamed?

Zakladatelem islámu je Mohamed ibn Abdulláh ibn Abd al Muttalib; zkráceně se používá pouze Mohamed, jenž se narodil nejspíše roku 570 nebo 571.

Jak se jmenoval Mohamedův kůň?

Kolik měl Mohamed Manzelek?

Už v Koránu se píše, že Mohamed má povoleny čtyři manželky, což bylo ale nejspíš málo, takže došlo k dalšímu zjevení, které ještě připustilo další ženy, takže sexuální poměr měl prorok podle Botrose s 66 ženami.

Kam utekl Muhammad?

Muslimská tradice hovoří o několika pokusech o Mohamedovu vraždu. Mohamed se tedy rozhodl emigrovat do Medíny (Jathribu), velké zemědělské oázy, kde již žilo jisté množství muslimských konvertitů.

Kdy Mohamed utekl z Mekky?

Během dvou let se dohodlo, že Mohamed se stane vůdcem této komunity, která současně přijme i jeho náboženství. Roku 622, krátce poté, kdy měl být na Mohameda v Mekce podniknutý atentát, z kurajšovského města odešel. Toto datum, 16. července 622, se označuje jako „hidžra“ a začíná jím islámský letopočet.

Co se nesmí v islámu?

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Jak vypadá Alláh?

súře (kapitole Koránu) se u popisu Alláha objevují tyto atributy: jedinečný/jediný, věčný/nezávislý, nezplozený/neplodící (potomstvo) a nesrovnatelný s ničím. Alláh má být rovněž i nejvyšším soudcem, který rozdělí lidi na ty, kteří budou odměněni nebem (rájem Jannah) a ty kteří budou potrestáni peklem (Jahannam).

Když se zamiluje kůň

Kde se narodil prorok Mohamed?

duben 571 n. l., Mekka, Saúdská ArábieMohamed / Datum narození

Co je to hidžra?

Hidžra je arabské slovo překládané jako „přerušení kmenových a rodových svazků a vztahů a navázání nových“, které se používá pro událost přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Medíny roku 622, což je událost definující počátek islámského letopočtu.

Co Korán zakazuje?

Islám je po křesťanství druhým nejrozšířenějším náboženstvím. Korán zakazuje ženám rozvod, mluvit s cizími muži a odhalovat veřejně jinou část těla než obličej. Korán zakazuje ženám vyzývavé oblékání a chování a přikazuje zachovat věrnost svému muži.

Co znamená pojem džihád?

Džihád – arabský výraz vztahující se k islámskému náboženství, výraz, který se ve sdělovacích prostředcích nepřesně překládá jako "svatá válka", a který se v povědomí veřejnosti stal synonymem násilí, teroru a nenávisti islámského Východu vůči Západu.

Co mají rádi muslimové?

Muslimové věří, že islám je úplnou a univerzální verzí prapůvodní víry, která byla mnohokrát zjevena prostřednictvím dřívějších proroků, jako byli mimo jiné Adam, Abrahám, Mojžíš a Ježíš; tato dřívější zjevení jsou připisována judaismu a křesťanství, které jsou v islámu považovány za duchovní předchůdci této víry.

Co jedí Arabové?

Arabskou kuchyni si zamilují především ti, kteří dávají přednost zelenině a ovoci před masem. Množství arabských vegetariánských pokrmů je ohromující. Používá se zde zelenina jako cibule, česnek, rajčata, okurky, zelí, kapusta, mrkev, papriky, salát a pórek. Jedí se olivy, kapary, baklažány či ibišek zvaný okra.

Co to znamená Alláh akbar?

Takbír (تَكْبِير) je arabský název pro frázi Allāhu Akbar (الله أكبر). Obvykle se překládá jako „Bůh je veliký“ nebo „Bůh je největší“. Jedná se o běžný arabský výraz, používaný jak jako neformální vyjádření, tak jako formální deklarace islámské víry.

Co znamená alach?

Alláh je arabský výraz pro Boha. Je to složenina určitého členu „al” a obecného slova „iláh”, které označuje boha s malým b. Muslimové však tento gramatický tvar nepoužívají, neboť existenci jiného boha než jediného Boha nepřipouštějí.

Jaký rok je v tuto chvíli v muslimských zemích?

Islámský letopočet, označovaný Anno Hegirae (latinsky „roku Hidžry“, zkratka A. H. nebo AH) označuje letopočet používaný v islámském kalendáři, který se počítá od roku 622 n. l. Nyní je rok 1445 islámského letopočtu.

Co muslimové nesmí?

A co muslimové nesmějí konzumovat? Například vepřové či alkohol, krev, zvířata, která zahynula jinak než předepsaným způsobem a další. Úvahy o tom, co je halál a co harám, se ale týkají také manželství, sexuálního života, oblékání se a nošení šperků, obchodování, správného užívání toalet a dalších činností.

Kdo to je Dzihadista?

Džihádisté legitimizují použití násilí odkazem na klasickou islámskou doktrínu o džihádu, což je termín, který v doslovném překladu znamená 'snahu' nebo 'námahu', ale v islámském právu se s ním zachází jako s nábožensky schválenou válkou. “

Jaký je rozdíl mezi sunnity a šíity?

Sunnité se domnívali, že nový chalífa by měl být zvolen na základě svých kvalit a zbožnosti muslimskou obcí, šíité byli přesvědčeni, že chalífou se má stát někdo z prorokovy rodiny (konkrétně jeho zeť Alí) a ti třetí, cháridžovci, se od stoupenců Alího odštěpili.

Co se nesmi kdyz je ramadán?

Ramadán začíná od východu do západu slunce a v tuto dobu se nesmí pít (alkohol, ale ani vodu), jíst, mít sex, kouřit. To znamená, že první jídlo může mít po západu slunce a poslední před východem slunce. Mezi tím může mít sex, kouřit, jíst vše kromě vepřového masa a pít vše mimo alkoholu.

Co nejí muslimové?

Muslimové nekonzumují vepřové maso, krev a uhynulá zvířata. Je-li muslim ke konzumaci těchto potravin donucen, za hřích se to nepovažuje. Platí také zákaz konzumace oslů, masožravých ptáků a zvěře. Z ryb mohou konzumovat pouze ty, které mají šupiny a ploutve.

Kdo Vyznava Alaha?

Islám je monoteistické náboženství, založené na učení proroka Mohameda. Jejich Bohem je Alláh. Vyznavač Islámu se nazývá muslim ("ten kdo se podřizuje Bohu").

Co islám zakazuje?

Víra zakazuje působení bolesti živým tvorům, braní si, co mi není dáno, lhaní, užívání alkoholu a sexuální nemorálnost.

Co říká Korán?

Korán zde tvrdí, že Mesiáš, čili Kristus, přišel od Boha jako Slovo Boží. Korán tedy správně tvrdí, že kdo následuje učení židů a křesťanů, ten je věrný Bohu. Z dalších veršů v tomto článku pak vyplývá, že trest má přijít pouze na ty, kdo se neřídí svým vlastním náboženstvím.

Co buddhismus zakazuje?

Základem buddhismu je cyklus zrození, života a smrti. Víra zakazuje působit bolest živým tvorům, lhát a užívat alkohol, nepřípustné je také sexuálně nemorální chování. Buddha se narodil pravděpodobně roku 560 př.

Jak popřát k Ramadánu?

Během svátku by měl každý věřící darovat almužnu, která má vyvážit jejich neúmyslná pochybení během Ramadánu. Pokud byste svým egyptským přátelům nebo rodině chtěli popřát šťastný Ramadán, můžete například říct: „Ramadan Kareem“ nebo „Ramadan Mubarak“ což v překladu znamená „Mějte požehnaný Ramadán“.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: