Jak se hraje slepá kráva?

Slepá kráva – První hráč hodí oběma kostkami a výsledek zakryje (při součtu sedm musí házet znovu). Jeho spoluhráč musí hádat, jestli hodil pod 7 nebo přes 7. Uhodne-li výsledek, počítá se jeden hod, pak si role vymění. Kdo získá jako první 15 bodů, vyhrává.

Jak se počítají kostky?

Ahoj, kostky se hrají se šesti a za postupku se počítá 1000, a např. čtyři 3 je to 600. Akorát je změna ve čtyrech 1 ty jsou za 2000, jelikož tři jedničky jsou 1000. Vždy když máš 3 stejná čísla, je to krát 100 ( 3kostky se 4 je 400 bodů) a když jsou 4 stejná čísla, tak je to krát 2, když je jich 5, je to krát 3.

Jak se hraje slepá kráva?

Jak se hraje vrhcáby?

Cílem hry je vyvést všech svých 15 kamenů po vyznačené dráze nejprve do vlastní „ohrádky“ a pak je odstranit z hrací desky. Hráči se střídají, na začátku každého tahu hodí hráč oběma kostkami a podle výsledku hodu posune některý svůj kámen či kameny o příslušný počet polí směrem k jejich cíli.

Jak se hraje farkle?

Hraje se klasicky se šesti hracími kostkami, které jsou bodovány od jedné do šesti. Vašim úkolem není nic jednoduššího, než vyhrát. Poté co hodíte, můžete vybrat jednu nebo více kostek za které se vám budou připisovat body. Získané body jsou přidány do dočasného skóre.

Jak se hraje dáma?

Dáma se pohybuje diagonálně dopředu a dozadu o libovolný počet polí. Jestliže se kámen nachází na diagonále v sousedství soupeřovy figury, za kterou je volné pole, je povinen ji přeskočit, obsadit toto volné pole a odstranit přeskočenou soupeřovu figuru z desky. Skákání je povinné.

Jak se hraje hra halma?

Halma (Čínská dáma) je strategická desková hra pro tři hráče. Každý hráč má figurky jedné barvy. Cílem hry je převést všechny své figurky z jednoho rohu do rohu protilehlého. Hráč přitom může buď posunout figurku na libovolné sousední volné pole, nebo přeskočit libovolnou sousední figurku, je-li pole za ní neobsazené.

Jak se tahne dámou?

Dámu označujeme tak, že na kámen položíme druhý kámen stejné barvy. Hráč může během hry získat více dam. Dáma smí táhnout a skákat jak dopředu, tak dozadu o libovolný počet spolu souvisejících polí, pokud tato ovšem jsou ve stejném šikmém směru volná.

Moje holka je nějaká divná

Jak se hraje hra mlýn?

V průběhu hry se hráči snaží seřadit tři své kameny na jediné svislé nebo vodorovné linii. Takové trojici se říká mlýn. Komu se podaří sestavit mlýn, odebere soupeři z desky jeden jeho kámen. Může si vybrat kterýkoli kromě těch, které vytvářejí soupeřův mlýn.

Jak hrát lépe šachy?

Na šachovnici o ploše 8×8 polí proti sobě dva hráči táhnou figurkami – jeden hraje za černé, jeden za bílé. Armádu představuje na každé straně 16 figurek – 1 král, 1 dáma, 2 věže, 2 střelci, 2 jezdci a 8 pěšců. Na začátku hry jsou síly soupeřů vyrovnány. Cílem hry je vyřadit soupeřova krále ze hry, dát mu tzv.

Jak se pohybuje dáma?

Dáma se pohybuje v dia gonál ním směru dopředu i dozadu o libovolný počet polí. Ve ská- kání má přednost před kamenem a může přeskakovat i kameny, mezi nimiž jsou větší mezery (diagram 4). Hra končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů nemá žádné kameny nebo již nemůže žádným svým kamenem po hnout.

Co je halma?

Halma je strategická desková hra pro dva nebo čtyři hráče, kterou vymyslel v roce 1880 americký chirurg George Howard Monks. Hraje se na hracím plánu tvořeném čtvercovou sítí 16×16 polí. Každý hráč má 13 figurek jedné barvy (při dvou hráčích má každý 19 figurek).

Kdy můžu udělat rošádu?

Rošádu hráč může udělat jen v případě, že se král ani věž ještě ve hře nepohnuli. Zároveň král nesmí být v šachu, tzn. nesmí na něj mířit protihráčova figurka. V šachu nesmí být ani políčko, které král přeskakuje, ani políčko, na které král rošádou míří.

Co rozvíjí šachy?

Šachy jedinečným způsobem rozvíjejí abstraktní, logické a kombinační myšlení a vedou k nácviku zkoumání a porovnávání různých možností. Bylo zjištěno, že děti, které se věnují šachu, mají lepší výsledky ve čtení a schopnosti porozumět textu. Zlepšují se také jejich verbální schopnosti.

Jak hrát dámu?

Dáma se pohybuje diagonálně dopředu a dozadu o libovolný počet polí. Jestliže se kámen nachází na diagonále v sousedství soupeřovy figury, za kterou je volné pole, je povinen ji přeskočit, obsadit toto volné pole a odstranit přeskočenou soupeřovu figuru z desky. Skákání je povinné.

Jak se hraje Čínská dáma?

Halma (Čínská dáma) je strategická desková hra pro tři hráče. Každý hráč má figurky jedné barvy. Cílem hry je převést všechny své figurky z jednoho rohu do rohu protilehlého. Hráč přitom může buď posunout figurku na libovolné sousední volné pole, nebo přeskočit libovolnou sousední figurku, je-li pole za ní neobsazené.

Kdy se nesmí dělat rošáda?

Jestliže jste v šachu, nesmíte dělat rošádu. Nesmíte udělat rošádu, kdybyste se po ní ocitli v šachu. Při rošádě nesmí váš král táhnout přes ohrožené pole, ani nesmí skákat přes vlastní věž, jestliže věž stojí na ohroženém poli.

Jak se hraje rošáda?

Rošáda je speciální tah, při kterém hráč přemístí současně svého krále a svoji věž. Rošáda je jediný tah, při kterém je možné hrát dvěma svými figurami najednou. Udělání rošády má dva hlavní smysly: krále schová blíže do rohu, kde bude ve větším bezpečí, a naopak věž posune směrem k aktivní hře.

Kdy končí šachy?

Pokud neexistuje žádný takový tah, který by vyhovoval pravidlům, znamená to mat (též šach-mat, původně znamenající „šáh (král, panovník) je mrtev“), tzn. konec hry, vítězství hráče, který takto úspěšně soupeřova krále napadl.

Kdy se nemůže dělat rošáda?

Rošádu hráč může udělat jen v případě, že se král ani věž ještě ve hře nepohnuli. Zároveň král nesmí být v šachu, tzn. nesmí na něj mířit protihráčova figurka. V šachu nesmí být ani políčko, které král přeskakuje, ani políčko, na které král rošádou míří.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: