Co znamená TBH a IDK?

Význam: TBH je anglická zkratka pro "To Be Honest", která by se dala přeložit jako "abych byl upřímný", "abych pravdu řekl" apod. Používá se při online komunikaci při vyjadřování nějakého názoru. Například na Facebooku či při chatu.

Co to znamená Tbh?

TBH – „To Be Honest“ – Abych byl/a upřímný/á.

Co znamená TBH a IDK?

Co je to Chabr?

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Co znamená zkratka kk v chatu?

KK – O. K. O. K. WTF? – What the fuck? – Co to sakra je?

Co je to flexit?

Flexit – chlubit se novými a značkovými věcmi před někým (ukazovat se) a snaha udělat na někoho dojem.

Co je to Chillovat?

Sloveso chillovat – složené slovo z anglického chill + české přípony -ovat. Anglické chill = zchladit. Když se někdo zchladí, je to příjemné, uklidní se, je to cool, je to super, je to chilli out = uklidňující. Někdo jezdí někam relaxovat, jiný jezdí chillovat.

Co je to ltr?

LTR – Může znamenat „left –to –right“ způsob psaní. Jedná se o grafický směr, kterým jsou napsány skripty – v tomto případě zleva doprava. Také se může jednat o zkratku z anglického „later,“ tedy „později.

ALA – IDK (Official Music Video)

Co je to Cya?

Informace o zkratce 'cya'

Popis: Ahoj, uvidíme se později ( rozloučeni ), sbohem.

Co je to Donejt?

Streameři tam živě vysílají show ze svých pokojů a děti jim za to elektronickou cestou posílají DONEJTY neboli finanční příspěvky. Současně vystoupení svých oblíbenců komentují v chatu – ať zkratkami, emotikony nebo memy (ikonickými obrázky nesoucími nějaký emoční význam).

Co je to chill out?

chill out {sloveso}

dojet {sl.} sklidnit se {refl. sl.} uklidnit se {refl.

Co to je Flex?

Future Leaders Exchange Program neboli FLEX je roční stipendijní program pro středoškoláky z 20 evropských a asijských zemí, který plně hradí americká vláda a řídí Odbor pro vzdělávací a kulturní záležitosti Ministerstva zahraniční USA.

Co je to Hajpovat?

Blízký tomuto je i výraz hype aneb hajp či hajpovat. Znamená vzbudit rozruch, navnadit někoho na něco.

Co je to JJ?

JJ = zkratka pro "jo jo" – vyjadřující souhlas. V podstatě je to synonymum pro "ano". Při anglicky psaném chatu může označovat "just joking" – volně přeložitelné jako "dělám si srandu" – způsob jak dát adresátovi vědět, že to, co jsem napsal není myšleno úplně vážně.

Co je to Dzp?

Dokumentace požární ochrany – DZP v legislativě České republiky. Povinnost zpracovávat, vést a aktualizovat dokumentaci požární ochrany (dále jen „DZP“) najdeme v zákoně [1], který se datuje od roku 1985, ale samozřejmě jak docházelo ke změnám ve společnosti i tento základní právní předpis na tyto změny reagoval.

Co je Slaněný vodič?

Vodiče CYA jsou spletené z tenkých měděných drátků a označujeme je jako ✅ slaněné vodiče nebo vodiče s lanovým jádrem. Ohebný slaněný vodič CYA se někdy označuje také jako licna nebo licnový vodič. Slouží jako propojovací vodiče v suchém prostředí, např. k propojení rozváděče.

Co je to Čilovat?

Výraz čilovat je starší český výraz, který se často používá pro popis aktivity, kterou člověk vykonává. Slovo čilovat může mít mnoho významů, ale obecně označuje aktivitu nebo úsilí, které člověk věnuje nějakému úkolu nebo projektu. Někteří lidé vnímají čilování jako filozofii života.

Co je to Felák?

Mishell Ř.: FELÁK (kamarád), DRINKNOUT SI (napít se).

Co je to TF?

TransFlash karta, zkráceně TF karta, je typ externího úložiště neboli paměťové karty. Používá se pro rozšíření paměti například u fotoaparátů. Co se týká mobilních telefonů, ty mají prostor pro paměťovou kartu uzpůsobený velikosti SD karty.

Kdo schvaluje Dzp?

DZP lze předložit pouze v listinném vyhotovení. HZS MSK schvaluje DZP pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah provozované na území Moravskoslezského kraje. Schválení DZP nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Kdy se zpracovává Dzp?

Kdy se dokumentace zpracovává DZP se zpracovává u všech činností s tzv. složitými podmínkami pro zásah, u činností s vysokým požárním nebezpečím a dále v případě, že si tuto povinnost stanovíte ve vaší dokumentaci požární ochrany.

Co to je vodič?

Vodič je elektrotechnický pojem označující látku umožňující vedení elektrického proudu. Dělí se na kovy (vodiče I. třídy), elektrolyty (vodiče II. třídy) a polovodiče.

Který z vodivých materiálu se používá při rozvodu elektřiny po domech?

Běžnou praxí v minulosti bylo instalování hliníkových rozvodů. Dnešní normy ČSN nepovolují použití hliníkových kabelů v zásuvkových a světelných rozvodech. Hliníkové vodiče vlivem mechanického a tepelného namáhání mění své mechanické vlastnosti. Je tedy nutné svorky s hliníkovými vodiči pravidelně dotahovat.

Co je to Flex?

Toto slovo se zkrátka používá ve smyslu dávat na odiv něco, co ostatní nemají nebo co je pro ně těžko dosažitelné, ať jde o fyzický majetek, psychickou vlastnost nebo nějakou dovednost.

Co je to Chalka?

Chálka v brněnském hantecu znamená jídlo. Slovo pochází původně z polského chalka, což je zase z hebrejského slova challah – označení pro speciální chléb pečený na slavnosti.

Kdo muze zpracovat Dzp?

DZP mohou zpracovávat pouze osoby s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany dle § 11 odst. 1 a 2 zákona o požární ochraně (odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany).

Kdo může zpracovat Dzp?

DZP zpracovává technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v PO (požární ochrana).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: