Co znamená poměr šancí 0,05?

5 % nebo 1 %), pak ji zamítáme. Je-li tedy např. p-hodnota menší než 0,05, nulovou hypotézu zamítáme a hovoříme o statisticky významném výsledku na hladině významnosti α = 0,05.

Co je to odds ratio?

Odds ratio (OR) je poměr šancí výskytu určité události v závislosti na události druhé (události A a B). Kvantifikuje tedy sílu vztahu mezi těmito dvěma veličinami. OR pracuje s dichotomickými proměnnými (nabývají dvou stav) a nejčastěji se aplikuje ve studiích případů a kontrol.

Co znamená poměr šancí 0,05?

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: