Co je to telefonní fronta?

Fronta je vlastně zásobník příchozích hovorů. Volající čekají ve frontě na vyřízení hovoru členem callcentra.

Co to je fronta?

Fronta (z lat. frons, „čelo“, „přední strana“) je ve válce linie dotyku nepřátelských armád, respektive oblast na rozhraní území ovládaných nepřátelskými armádami, na které probíhají bojové operace.

Co je to telefonní fronta?

Kde byla západní fronta?

Západní fronta během druhé světové války byla válečná fronta v Dánsku, Norsku, Lucembursku, Belgii, Nizozemí, Francii a Německu a zahrnuje dvě střetnutí v období let 1939 až 1940 a v druhou frontu v období roků 1944 a 1945.

Co je západní fronta?

Západní fronta byla fronta, která probíhala během první světové války v západní Evropě a na které se střetla vojska Německé říše a vojska Francie, Belgie, Velké Británie a USA. Boje na frontě probíhaly v zákopech. Na západní frontě byly poprvé použity chemické zbraně a tanky.

Co je to poziční válka?

Zákopová válka se projevuje znehybněním frontové linie, která se táhne na území nikoho mezi dvěma stranami. Každá strana má vybudovaný důmyslný systém zákopů, obranných pevností, protipěchotních překážek, palebných postů a ostnatého drátu.

Kde se nacházela západní fronta?

Západní fronta během druhé světové války byla válečná fronta v Dánsku, Norsku, Lucembursku, Belgii, Nizozemí, Francii a Německu a zahrnuje dvě střetnutí v období let 1939 až 1940 a v druhou frontu v období roků 1944 a 1945.

Kde byla západní fronta 1 světová válka?

Boje první světové války probíhaly v Evropě i mimo ni na vícero frontách. Jako rozhodující bojiště se ukázala západní fronta, kde se na belgickém a francouzském území střetla německá armáda s Francouzi a Angličany od roku 1917 podporovanými také Američany.

Jak SDÍLET POLOHU na TELEFONU | Návod | Android / Telefon

Co je to Zákopová noha?

Toto postižení bylo běžné u vojáků za války ve Vietnamu. Zákopová noha je onemocnění způsobené dlouhodobým působením chladu (bez omrznutí). Často se vyskytovalo u vojáků 1. světové války, kteří někdy stáli hodiny v chladné vodě v zákopech.

Co je to Blitzkrieg?

Blitzkrieg (blesková válka) je vojenská taktika založená na překvapivém útoku využívající rychlou a ohromující koncentraci síly, která se může skládat z obrněných a motorizovaných nebo mechanizovaných pěších útvarů spolu s přímou leteckou podporou s úmyslem prorazit protivníkovy obranné linie, poté dislokovat obránce, …

Kdo začal druhou světovou válku?

Začala dne 1. září 1939, když nacistické Německo přepadlo Polsko. Krátce poté vyhlásily Francie, Spojené království a státy Commonwealthu Německu válku.

Kdo vyhrál druhou světovou válku?

května 1945 Německo podepsalo kapitulaci a skončila druhá světová válka v Evropě. 9. května 1945 byla osvobozena Praha a do 11.

Jak fungují Zakopy?

Zpravidla se jedná o výkop vedený kolmo nebo mírně šikmo ke směru očekávané palby. Na čelní i týlové straně může být zákop opatřen násypy, které na čelní straně chrání před střelami a střepinami, na týlové straně před střepinami. Tyto násypy tvoří tzv. předprseň zákopu.

Co to znamená když se řekne blesková válka?

Blesková válka neboli Blitzkrieg je označení pro vojenskou taktiku, jejímž cílem je rychlý průnik skrz nepřátelskou obranu. Využívá se při ní součinnosti tanků, pěchoty, dělostřelectva i letectva. Blesková válka patřila k hlavním vojenským strategiím nacistického Německa během druhé světové války.

Kdo vynalezl Blitzkrieg?

Podle některých zdrojů toto slovní spojení jako první použil ve stejnojmenném názvu své knihy v roce 1941 karvinský rodák a toho času důstojník Svobodné Francie Ferdinand Otto Miksche.

Proč skončila 2 světová válka?

Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září 1945.

Jak dlouho trvala 2 světová válka?

Dosud největší válečný konflikt v dějinách oficiálně trval od 1. září 1939, kdy Německo zaútočilo na Polsko, do 2. září 1945, kdy kapitulovalo Japonsko. Válka tedy trvala šest let a postupně do ní bylo vtaženo 70 států s více než 80 procenty obyvatelstva světa.

Proč vypukla 2 světová válka?

Útok Německa proti Polsku

Druhá světová válka – nejkrvavější ozbrojený konflikt všech dob – začala útokem německých jednotek na polskou posádku na poloostrově Westerplatte u přístavního města Gdaňsk za úsvitu 1. září 1939. Předcházelo tomu zinscenované přepadení německého rozhlasového vysílače u Gliwic.

Co bylo po 2 světové válce?

Druhá světová válka po sobě zanechala svět rozdělený na dva mocenské bloky – západní a východní (tzv. bipolární uspořádání). V každém z nich převažovala zcela jiná ideologie – na západě demokracie a na východě komunismus. Úpadek po druhé světové válce zaznamenaly ideologie nacionalistické a nacistické.

Co je Tyl ve válce?

A konečně za třetí se slovem týl označuje, jak píše slovník: "zadní vnitrozemská strana bojujících vojenských útvarů, prostor za frontou; zadní strana vůbec". Partyzánské oddíly mohou bojovat v týlu nepřítele, raněné můžeme přesunout do týlu, týl ovšem může být i bombardován.

Jak dlouho trval Blitzkrieg?

Po nástupu Adolfa Hitlera k moci byl pověřen vybudováním tankových jednotek německé armády. Hlavní část práce bude věnovaná německému Blitzkriegu. Tato část bude zaměřena na německé válečné úspěchy z let 1939-1940, kdy Wehrmacht nepoznal za téměř deset měsíců bojů porážku.

Kdo vyhrál 2 světovou válku?

11. prosince 1941 vyhlásily nacistické Německo a Itálie válku Spojeným státům, čímž byl utvrzen stav globálního konfliktu. Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 bezpodmínečnou kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září 1945.

Kdo rozpoutal druhou světovou válku?

Před 80 lety Německo přepadením Polska rozpoutalo druhou světovou válku. Večer 31. srpna 1939 vtrhla skupina esesáků do budovy rozhlasové stanice v Hlivicích, jež ležely na hranicích s Polskem.

Kdo zavinil druhou světovou válku?

Obvykle se uvádí, že Německo přepadením Polska 1. 9. 1939, avšak Ministerstvo zahraničí Ruské federace dodnes označuje za jediného viníka druhé světové války Polsko, protože v roce 1939 dvakrát mobilizovalo proti Německu a vytrvale odmítalo s ním jednat o sporných otázkách.

Kdo začal 2 světovou válku?

Přesně před 80 lety, 1. září 1939 oficiálně začala druhá světová válka, když Německo napadlo sousední Polsko. K vypuknutí konfliktu se schylovalo už dlouho, přípravou bylo pro nacistického vůdce Adolfa Hitlera i zabrání českého pohraničí po Mnichovské dohodě v září 1938 a v březnu 1939 i zbytku území.

Kdy skončila válka v Česku?

V Československu jsme si konec války dlouho připomínali až 9. května, kdy vstoupila Rudá armáda do Prahy. Po roce 1989 se oslavy konce války přesunuly na 8. května, tedy k datu, kdy začala platit kapitulace Německa.

Co znamená Tyl?

Základní význam slova týl je ovšem ten, který souvisí s naším tělem, se zadní částí naší hlavy či krku, vojáci – nebo kdo vlastně – pak slovo týl použili obrazně. Týl je to, co je vzadu. Původ slova týl však s jeho umístěním nesouvisí. Odborníci v něm nacházejí starý indoevropský kořen teu-, otékat, nadouvat se.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: