Co je to červená modifikace?

Červená modifikace fosforu nesvětélkuje, je na vzduchu neomezeně stálý. Další vlastností je, že není rozpustný v polárních ani nepolárních rozpouštědlech. Teplota tání červeného fosforu je 597°C. Tato látka není jedovatá a s většinou prvků se slučuje až při vyšších teplotách.

Na co se používá červený fosfor?

Červený fosfor je jednou z modifikací chemického prvku fosfor. Kromě svého omezeného legálního použití, jako je třeba výroba sirek nebo pyrotechniky, je v Česku velice často zneužíván jako katalyzátor při nelegální výrobě pervitinu.

Co je to červená modifikace?

Který fosfor je Jedovaty?

Bílý fosfor (CAS 12185-10-3)

Bílý fosfor je tvořen z molekul P4, které jsou příčinou jeho vysoké reaktivity. Je to měkká látka nažloutlé barvy (někdy se proto označuje jako žlutý fosfor), kterou lze krájet nožem; je značně jedovatý a na vzduchu samovznětlivý.

Co zpusobuje fosfor?

Fosfor je jedním z makroprvků a v lidském organismu plní řadu úkolů. Nachází se ve všech živých buňkách a je nezbytný pro stavbu kostí a zubů. Fosfor se podílí na procesech tvorby a ukládání energie (ve formě ATP) a na regulaci acidobazické rovnováhy. Při vyvážené stravě se nedostatek fosforu vyskytuje jen zřídka.

Jaká modifikace fosforu vede proud?

černý fosfor, který má kovové vlastnosti – vede dobře teplo a elektrický proud. Všechny modifikace fosforu jsou hořlavé.

Jak vzniká červený fosfor?

Červený fosfor

Vzniká zahříváním bílého fosforu na teplotu 270 až 300 °C v inertní atmosféře nebo působením slunečního světla na bílý fosfor. Je tvořen amorfní sítí, dalším zahříváním může dojít ke krystalizaci. Na rozdíl od bílého fosforu je na vzduchu stabilní až do teploty 240 °C.

Jak funguje fosfor?

Fosfor ve formě fosforečnanu (PO43-) je jako součást řady nezbytných molekul jako je DNA, nebo RNA, nedílnou součástí všech živých organizmů. Prostřednictvím ATP (adenosin trifosfát) se anorganický fosfor podílí na přenosu energie, ve formě fosfolipidů je pak základním stavebním kamenem buněčných stěn.

Geneticky upravení lidé už existují. Bojím se vzniku elitářské společnosti, říká profesor Petr

Jak vycistit Cerveny fosfor?

Doporučené metody čištění: Při nehodě pokrýt rozsypanou látku mokrým pískem a ve vhodném dobře uzavřeném obalu předat k odborné likvidaci. Při manipulaci zajistit větrání, odstranit z dosahu všechny zdroje vznícení; použít nejiskřící nástroje, provést preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

Co je to bílý fosfor?

Bílý fosfor je nažloutlá nebo průhledná chemická látka, z laického pohledu lze říct, že je podobná vosku a prý voní po česneku. V zápalné munici ho používají všechny armády na celém světě.

Jak se projevuje nedostatek fosforu?

Nedostatek fosforu

Máte-li pestrou stravu, projevy jeho nedostatku se u Vás asi nevyskytnou. Dlouhodobý nedostatek může pociťovat jako stavy slabosti, únavy, nervové poruchy. V pokusech na zvířatech, které byly krmeny potravou bez fosforu docházelo k poruchám vývoje kostí.

Co obsahuje hodně fosforu?

Mezi potraviny s vysokým obsahem fosforu patří zejména luštěniny, vnitřnosti, ryby, čokoláda, sýry, ořechy nebo vejce. Extrémně vysoký obsah fosforu mají dýňová semena a mák.

Jak fungují sirky?

K zažehnutí potřebujeme protikus, kterým je škrtátko na boku krabičky od sirek. Toto škrtátko se skládá z červeného fosforu, pojiva a mletého skla. V praxi to pak funguje tak, že silně škrtneme o škrtátko, na styčném bodu vznikne teplota od 200 do 1000 stupňů celsia, což bohatě stačí na vznícení směsi na sirce.

Co je to Kostík?

Kostík jest hmota pevná, neprůhledná, zápachu česnekovitého.

Co to je fosfáty?

Fosfáty jsou přirozeně se vyskytující formou prvku fosforu, který je přítomen v našem prostředí a vyskytuje se všude kolem nás. Anorganický chemický fosfát však není totožný s prvkem fosforem. Konkrétněji, fosfát je sůl kyseliny fosforečné.

Co je Škrtátko?

Škrtátko obsahuje červený fosfor, mleté sklo a pojivo. Škrtnutím zápalky o škrtátko vznikne na styčném bodu teplota asi 200–1100 °C, což postačí pro zapálení hlavičky a následně dřívka. Tento druh se nazývá bezpečnostní zápalky.

Co způsobuje nedostatek fosforu?

Příčiny: Příčinou může být nedostatečný příjem fosfátů v potravě, obvykle se u těžších forem nedostatku kombinuje s poruchou vstřebávání živin v trávicím traktu a-nebo s chronickým alkoholizmem. Pokles množství fosfátů v krvi, pozorujeme i u podvyživených osob, kterým najednou dodáme velké množství potravy (tzv.

Kde se v těle nachází fosfor?

U dospělého člověka je fosfor v těle obsažen kolem 650 g. Celkem je jeho koncentrace asi v 85% v kostech a zubech. Zbytek fosforu je rozdělen v krvi a ostatních tkáních. Nejvíce je ho pak v ledvinách, srdci, svalech a mozku.

Jak získat fosfor?

Mezi potraviny s vysokým obsahem fosforu patří zejména luštěniny, vnitřnosti, ryby, čokoláda, sýry, ořechy nebo vejce. Extrémně vysoký obsah fosforu mají dýňová semena a mák.

Co je to zápalka u zbraně?

Zápalka je primární, roznětný iniciátor malé mohutnosti. Samostatně se používá k zážehu výmetných náplní nábojek malorážového střeliva. U nábojek dělostřeleckého střeliva se zápalky vzhledem k iniciační mohutnosti používá vždy v sestavě zápalkových šroubů a pouzder.

Co znamenají bezpečnostní zápalky?

Škrtnutím zápalky o škrtátko vznikne na styčném bodu teplota asi 200–1 100 °C, což postačí pro zapálení hlavičky a následně dřívka. Tento druh se nazývá bezpečnostní zápalky.

Co je to Barvík?

Název fosforu, kostík, odkazuje ke kostem. Chróm dostal název barvík, protože je znám svými barevnými sloučeninami. Osmium v periodické tabulce figurovalo jako voník a draslík získal nakrátko název ďasík.

Co je to Kazík?

Presl slovo selen přeložil slovanským luník. Fluor se podle Presla jmenoval kazík, protože se vyskytuje v kazivci, což je také Preslovo pojmenování nerostu fluoridu vápenatého. Chlóru, který je součástí kuchyńské soli, Presl říkal solík.

Co způsobují fosforečnany ve vodě?

Vysoké koncentrace fosforečnanů ve zdrojové vodě mohou urychlovat růst některých druhů řas a rostlin, což může vést k eutrofizaci a bujení řas. Pokud k tomu dojde, ryby a ostatní život ve vodě mají nedostatek kyslíku, velké ryby pak hynou a ničí se přirozené prostředí.

Co patří mezi Fosforecnany?

Mezi nejčastější zástupce patří minerály skupiny apatitu (apatit, pyromorfit, vanadinit, mimetezit), viviantiu (vivianit, erytrín, annabergit) a uranových slíd (autunit, torbernit).

Kdo vymyslel sirky?

Dnes je najdeme téměř v každé domácnosti. Sirky poprvé prodal 7. dubna 1827 anglický chemik a lékárník John Walker. Vynalezl je náhodou o rok dříve.

Co je to zápalka zbraně?

Zápalka je primární, roznětný iniciátor malé mohutnosti. Samostatně se používá k zážehu výmetných náplní nábojek malorážového střeliva. U nábojek dělostřeleckého střeliva se zápalky vzhledem k iniciační mohutnosti používá vždy v sestavě zápalkových šroubů a pouzder.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: