Co je konfigurační adresář?

Adresář /etc obsahuje systémové konfigurační soubory (konfigurační soubory uživatele jsou v jeho domovském adresáři). V Unixu je silná tradice uchovávání konfigurace ve formě čitelných (a komentovaných) textových souborů, které lze snadno upravovat v libovolném texovém editory či přenášet na jiné počítače.

Jaký je rozdíl mezi adresářem a složkou?

Adresář (také složka nebo direktorář) je v informatice organizační jednotka v souborovém systému na datovém médiu. Adresář sdružuje na disku dokumenty (soubory) a další složky (podadresáře) a slouží k tomu, aby si je uživatel mohl logicky uspořádat. Adresáře tvoří na disku stromovou strukturu.

Co je konfigurační adresář?

V jakém adresáři se nachází konfigurační soubory systému?

Programy v unixových systémech mají typicky globální konfigurační soubor v adresáři /etc (viz SUS, LSB apod.)
CachedSimilar

Co to je kořenový adresář?

Kořenový adresář je adresář, který se nachází nejvýše v celé adresářové hierarchii. Všechny další adresáře, které vidíme v tom samém souborovém systému můžeme označit za jeho podadresáře.

Kolik podadresářů může obsahovat adresář?

Každá složka (adresář) může obsahovat libovolné množství složek (podadresářů), ta další složky či soubory. Pokud si toto uspořádání pomyslně spojíte čarami, vznikne návaznost připomínající větvení stromu – hovoříme o stromové struktuře.

Co je to soubor a složka?

Složka je schránka pomocí které si snadno můžete organizovat soubory. Každý soubor v počítači je uložen ve složce, které mohou obsahovat rovněž i další složky. Složka je tedy místo, kam se ukládají soubory. Každý soubor je uložen v některé složce nebo podsložce (složka uvnitř jiné složky).

Jak se zjištuje obsah souborů?

Komprimace souboru nebo složky

  1. Vyhledejte soubor nebo složku, které chcete komprimovat.
  2. Stiskněte a podržte soubor nebo složku (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši), přejděte na Odeslat a vyberte Komprimovaná složka (metoda ZIP). Ve stejném umístění se vytvoří nová složka zip se stejným názvem.

Setting up Active Directory in Windows Server 2019 (Step By Step Guide)

Kde jsou v Linuxu obvykle uložený systémové konfigurační soubory?

/usr – další stromová struktura, obsahuje velké množství informací, jako knihovny, zdrojové kódy, spustitelné soubory, konfigurační soubory a další. Nejdůležitější z nich jsou: /usr/bin – jako v "/bin", pro systém méně důležité aplikace.

Co je to soubor?

Soubor v informatice označuje pojmenovanou sadu dat uloženou na nějakém datovém médiu, se kterou lze pracovat nástroji operačního systému jako s jedním celkem. Obsahem souboru mohou být různá data.

Co nesmí být v názvů souborů?

Každá složka může kromě souborů obsahovat i další složky (vnořené složky neboli podsložky). Název může obsahovat až 256 znaků, nesmí tam být: <;>;*;:;;?;. Uvnitř složek můžete vytvářet podsložky, které vám pomohou lépe uspořádat soubory.

Jaké jsou typy souborů?

Přípona souboru Typ souboru Program pro otevření – např:
.eps postscriptový soubor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
.pdf univerzální formát (text, grafika), nezávislý na hardware) Acrobat Reader
.avi multimediální soubor (film, zvuk Windows Media Player
.mpeg-2 videosoubor) Windows Media Player, přehrávače DVD

Co je to formát?

Formát souboru (neboli typ souboru) označuje standard, na základě kterého jsou elektronická data uložena do počítačového souboru. Formáty mají své názvy a obvykle jim odpovídá přípona souboru.

Jaké jsou typy souboru?

Přípona souboru Typ souboru Program pro otevření – např:
.eps postscriptový soubor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
.pdf univerzální formát (text, grafika), nezávislý na hardware) Acrobat Reader
.avi multimediální soubor (film, zvuk Windows Media Player
.mpeg-2 videosoubor) Windows Media Player, přehrávače DVD

Jak Zazipovat dokumenty?

Vyhledejte soubor nebo složku, které chcete komprimovat. Stiskněte a podržte soubor nebo složku (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem myši), přejděte na Odeslat a vyberte Komprimovaná složka (metoda ZIP). Ve stejném umístění se vytvoří nová složka zip se stejným názvem.

Jakou má příponu dokument MŠ Word?

Když například uložíte dokument ve Wordu, soubor teď použije . docx příponu názvu souboru ve výchozím nastavení, . doc příponu názvu souboru.

Jaké jsou souborové systémy?

V Microsoft Windows nalezneme podporu pro souborové systémy FAT a NTFS a ISO 9660 pro ukládání souborů na CD a DVD. V Linuxu nalezneme kromě již zmíněných také ext2, ext3, ext4, ReiserFS, JFS, XFS a mnoho dalších. DOS podporuje systémy FAT, po instalaci CD/DVD driveru také ISO 9660.

Co je to soubor informatika?

Soubor v informatice označuje pojmenovanou sadu dat uloženou na nějakém datovém médiu, se kterou lze pracovat nástroji operačního systému jako s jedním celkem. Obsahem souboru mohou být různá data.

Jakou příponu má Excel?

Formáty souborů Excelu

Formát Přípona
Sešit aplikace Excel .xlsx
Excel Macro-Enabled Workbook (kód) .xlsm
Binární sešit aplikace Excel .xlsb
Šablona .xltx

Co je to přípona?

Zbude-li něco mezi kořenem a koncovkou, je to přípona. Ve slově může být přípon více (knih-ař-sk-ý).

Co to je typy souboru?

Formát souboru (neboli typ souboru) označuje standard, na základě kterého jsou elektronická data uložena do počítačového souboru. Formáty mají své názvy a obvykle jim odpovídá přípona souboru.

Proč Zazipovat soubory?

Komprimované (zazipované) soubory zabírají menší místo a dají se rychleji převádět do jiných počítačů než nekomprimované. Ve Windows můžete pracovat s komprimovanými soubory a složkami stejným způsobem jako s nekomprimovanými. Sloučením několika souborů do jedné složky zip můžete jednodušeji sdílet skupinu souborů.

Co je to filesystem?

Souborový systém (anglicky file system) je v informatice označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k nim bylo možné uživatelsky srozumitelně přistupovat.

Co je lepší FAT32 nebo NTFS?

Největší předností systému soubor NTFS oproti FAT32 jsou pokročilé možnosti zabezpečení uložených dat, kdy lze přístup omezovat jednotlivým uživatelům, stejně tak rychlejší procházení souborů. Navíc není tolik striktní omezení na velikost jednoho souboru.

Jaké jsou operační systémy?

Mezi nejpoužívanější druhy operačních systémů osobních počítačů patří Microsoft Windows, macOS a Linux, u mobilních telefonů Android a iOS. Dominantním univerzálním operačním systémem pro osobní počítače je Microsoft Windows s tržním podílem kolem 74,99 %. MacOS od Apple Inc.

Jaký typ souborů je PDF?

Právě proto jsme vyvinuli Portable Document Format (lépe známý pod zkratkou PDF) – formát používaný k prezentaci a bezpečnému zasílání dokumentů, který je nezávislý na softwaru, hardwaru i operačním systému. Formát PDF je teď otevřený standard pod záštitou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Co je to předpona a přípona?

Část slova, která stojí před kořenem, nazýváme PŘEDPONOVÁ ČÁST. Předponová část se může skládat z jedné nebo více předpon, ale ve slově taky nemusí být přítomná vůbec. Část slova, která stojí za kořenem, nazýváme PŘÍPONOVÁ ČÁST.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: