Existuje hra v kostky s názvem 10000?

Farkle je také známá jako hra s kostkami 10 000, Zonk a Zilch. Ať už tomu říkáte jakkoli, jedná se o hru štěstí a chamtivosti.

Kolik je za postupku v kostkách?

Malá postupka jsou čtyři v postupné řadě za 30, Velká postupka – pět v řadě za 50 bodů, Vrhcáb – všech pět stejných kostek za 50. Hra končí ve chvíli, kdy první hráč dokončí v obou úrovních všechny předepsané kombinace. Vítězí ten, kdo v součtu ze všech kol dosáhne nejvyšší počet bodů.

Existuje hra v kostky s názvem 10000?

Jak se hraje vrhcáby?

Cílem hry je vyvést všech svých 15 kamenů po vyznačené dráze nejprve do vlastní „ohrádky“ a pak je odstranit z hrací desky. Hráči se střídají, na začátku každého tahu hodí hráč oběma kostkami a podle výsledku hodu posune některý svůj kámen či kameny o příslušný počet polí směrem k jejich cíli.

Kolik je postupka?

postupka (123456) = 2 000 b. 6 x stejné číslo = 5000 b. Na postupku nebo 6 stejných čísel lze „dohodit“ jednou kostkou.

Jak se hrají kostky 3?

Každý hráč háže třikrát za sebou. Snaží se získat co nejvíce bodů, přičemž jednička je za 100, šestka za 60, ostatní čísla mají svou hodnotu. Po každém hodu může hráč kostky s jejichž hodnotou je spokojen nechat ležet nebo házet se všemi.

Co se dá hrát s kartami?

Nejlepší karetní hry – seznam

Název karetní hry Potřebné karty
Solitaire-Pasiáns žolíkové
Žolík žolíkové
Poker žolíkové
Záchod Sedmové. žolíkové

Jak se hraje dáma?

Každý hráč má k dispozici 12 hracích kamenů a pohybuje se šachovnicí diagonálně po černých polích. Cílem je vybouchat protihráčovi všechny jeho kameny. Ty, které se vám podaří dostat až na druhý konec šachovnice bez újmy, mají tu čest stát se dámou. Ta se může pohybovat diagonálně o libovolný počet polí.

I made a Skateboard With 10,000 Dice ⚠️⚠️

Jak se hraje hra halma?

Halma (Čínská dáma) je strategická desková hra pro tři hráče. Každý hráč má figurky jedné barvy. Cílem hry je převést všechny své figurky z jednoho rohu do rohu protilehlého. Hráč přitom může buď posunout figurku na libovolné sousední volné pole, nebo přeskočit libovolnou sousední figurku, je-li pole za ní neobsazené.

Co je to žolík?

Žolík je hrací karta s vyobrazeným šaškem, která se nachází ve většině moderních karetních sad, kde doplňuje čtyři standardní karetní barvy. Žolík má původ ve Spojených státech amerických v době občanské války (60. léta 19. století).

Jak vyhrát žolíka?

Ve hře vítězí hráč, který se pomocí vyložení zbaví všech karet. Jak bylo zmíněno na vyložení potřebuje součet karet v hodnotě 51. Hráč může vyhrát hru i vyložením z ruky.

Co se dá hrat s jednim Balickem karet?

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18. a 19. století.

Jak se hraje Black Jack?

Základní princip hry je, že hráč chce mít hodnotu karet blíže 21 než krupiér, ale přitom 21 nepřekročit. Vyhrává ten, kdo má po ukončení hry v ruce nejvyšší součet, aniž by překročil 21. Hráč, který má v ruce součet karet větší než 21, je takzvaně „trop“ neboli „přes“.

Kam muze skakat dáma?

Anglická dáma

Král se může pohybovat všemi směry jako dáma, ale pouze o jedno pole. Může-li hráč skákat jak králem, tak obyčejným kamenem, může si vybrat, kterou figurou skočí.

Jak muze skakat dáma v dáme?

Česká dáma podle pravidel České federace dámy

Kameny se pohybují po diagonálách po černých políčkách, vpřed, ale ne vzad, a nemohou přeskakovat kameny vlastní barvy. Pokud obyčejný kámen dojde na druhou stranu šachovnice, přemění se v dámu. Dáma se pohybuje diagonálně dopředu a dozadu o libovolný počet polí.

Jak se hraje Čínská dáma?

Halma (Čínská dáma) je strategická desková hra pro tři hráče. Každý hráč má figurky jedné barvy. Cílem hry je převést všechny své figurky z jednoho rohu do rohu protilehlého. Hráč přitom může buď posunout figurku na libovolné sousední volné pole, nebo přeskočit libovolnou sousední figurku, je-li pole za ní neobsazené.

Co znamená Joker v kartach?

Francouzské karty

Hodnoty karet jsou vyznačeny v rozích karet – u číselných hodnot pomocí číslice (2–10), u figur pomocí písmene, které se liší podle jazyka – např. J, Q, K, A, nebo B, D, K, A nebo V, D, R, A atd. U žolíka je hodnota zpravidla vyznačena pomocí hvězdičky nebo nápisem JOKER.

Kdo snímá v Zolikach?

ZAČÁTEK HRY A ROZDÁVÁNÍ

však 3 z vrchu a hledá žolíka do 3 karet ze spodu snímnutých.Pro vysvětlení-snímá karty a může se podívat na další 3, kde může být žolík. Pokud si našel žolíka, nechá si ho pro hru a karta, která byla před nebo za žolíkem bude viditelná pro všechny a balíček karet na ni bude položen.

Co se dá hrát s jednim Balickem karet?

Whist je zdvihová karetní hra pro 4 hráče, která se hraje s jedním balíčkem francouzských hracích karet. Vznikla ze starší hry Ruff and Honours (dnes již mrtvé) a hrála se zejména v 18. a 19. století.

Kde vznikla Kanasta?

Kanastu vymysleli v roce 1939 architekt Alberto Serrato a prokurátor Segundo Santos v uruguayském Montevideu. Santos jí později dal název canasta (koš) podle koše, do něhož si ukládali karty. Hra se časem rozšířila do celé Uruguaye, turisté ji zanesli do Argentiny a později do Chile, Peru a Brazílie.

Jak se počítají karty v blackjacku?

Vyhrává ten, kdo má po ukončení hry v ruce nejvyšší součet, aniž by překročil 21. Hráč, který má v ruce součet karet větší než 21, je takzvaně „trop“ neboli „přes“. Karty od 2 do 10 mají při počítání stejnou hodnotu, jaká je uvedena na kartě, karty J, Q, K (spodek, královna a král) mají hodnotu 10.

Jak se hraje oko?

Cílem hry je dosáhnout nebo se co nejvíce přiblížit součtu jednadvacet neboli oka. Hráč si může vyptat libovolný počet karet, dokud není se svým součtem spokojen. Pokud již nechce dál riskovat přetáhnutí – ohlásí „dost“, „stop“ nebo jen „dobrý“ a položí karty ke své sázce.

Jak končí dáma?

Dáma nemá při skákání přednost. Partii vyhrává hráč, jehož soupeř nemá tah podle pravidel, tzn. že nemá již žádné figury, nebo jsou jeho figury zablokovány, nebo se vzdal. Partie skončí nerozhodně dohodou hráčů, nebo když se vyskytne 3x stejná pozice.

Jak může skákat dáma?

Česká dáma podle pravidel České federace dámy

Kameny se pohybují po diagonálách po černých políčkách, vpřed, ale ne vzad, a nemohou přeskakovat kameny vlastní barvy. Pokud obyčejný kámen dojde na druhou stranu šachovnice, přemění se v dámu. Dáma se pohybuje diagonálně dopředu a dozadu o libovolný počet polí.

Kdy končí dáma?

Dáma se pohybuje v dia gonál ním směru dopředu i dozadu o libovolný počet polí. Ve ská- kání má přednost před kamenem a může přeskakovat i kameny, mezi nimiž jsou větší mezery (diagram 4). Hra končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů nemá žádné kameny nebo již nemůže žádným svým kamenem po hnout.

Jak muze tahnout dáma?

Dáma někdy taky královna, je nejsilnější šachová figura. Může se pohybovat o libovolný počet polí šachovnice ve všech směrech (svisle, vodorovně a šikmo).

Jak se hrajou karty žolík?

Cílem hry je vyložit z ruky všechny karty v „postupkách“ a poslední, zbylou kartou uzavřít hru. Jakmile hráč začne vykládat karty, musí být jejich hodnota minimálně 51 bodů. Jeden z hráčů zamíchá karty. Spoluhráč, který sedí vedle, odebere část karet a hledá v prvních třech odkrytých kartách žolíka.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: